Ingezonden: PvdA

Hij komt er: het veilige fietspad op de Torenvlietslaan in Valkenburg. Met een motie zorgde PvdA-raadslid Tom Reedijk in september vorig jaar dat deze optie serieus werd onderzocht. Donderdag stemde de gehele gemeenteraad definitief in met het voorstel voor een volledig vrijliggend fietspad dat na de komende zomer wordt opgeleverd. Daarmee wordt er geluisterd naar de bezwaren van de inwoners, ondernemers en brandweer in de Tjalmastrook. 

Zorgen over onveilig fietspad 
Binnenkort zijn de werkzaamheden aan de nieuwe N206 klaar. Op de plek van de huidige tijdelijke N206 zal dan een fietspad komen met veel ruimte voor groen. In de oorspronkelijke plannen van de gemeente zou dit fietspad ter hoogte van de Torenvlietslaan een ‘fietsstraat’ worden waar de auto te gast is. Dit zodat de ondernemers en omwonenden van de Tjalmastrook toch bereikbaar blijven. PvdA-raadslid Tom Reedijk: “Voor ons was dit geen goed idee: fietsers die uit Leiden of Katwijk komen zijn in de nieuwe situatie gewend aan een volledig vrijliggend fietspad. Op dit stuk moest men dan opeens de weg delen met auto’s en de uitrukkende brandweer. Maar nog belangrijker: de ondernemers en de brandweer in de Tjalmastrook gaven aan zich absoluut niet te kunnen vinden in het idee. Zij hebben jarenlang aangegeven dit onveilig te vinden maar daar werd niks mee gedaan.” 

Er is geluisterd naar de Valkenburgers 
Het was voor Reedijk de reden om eind september 2022 een laatste poging te doen. Voor de zomer zou de fietsstraat namelijk opgeleverd gaan worden. En met succes: de motie werd aangenomen en het college moest samen met de Provincie kijken of er alsnog een veiliger, vrijliggend fietspad kon komen. Donderdag stemde de gemeenteraad unaniem in met de uitwerking van de motie. Reedijk: “ik ben vooral heel erg tevreden dat het gelukt is om alles net op tijd bij te kunnen sturen. Maar het belangrijkste is dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat er geluisterd is naar de Valkenburgers”. Het voorstel voor een vrijliggend fietspad kost de gemeente wel extra geld. In het oorspronkelijke plan hoefde de gemeente niks bij te dragen. Dit verandert nu. Reedijk: “de fietsstraat was misschien de meest goedkope optie. Maar het zou zorgen voor onveilige situaties. Voor ons gaat de veiligheid van de fietser voor, ook als daar een duurder prijskaartje aan vast zit.”