Ingezonden: PvdA

Een mooie stap om huizen eerlijker te verdelen: vrije sector woningen van Dunavie moeten op één centrale plek, de website Huren in Holland Rijnland, worden aangeboden. Ook bestaande sociale huurwoningen die verhuurd worden door particulieren moeten in de toekomst op deze manier aangeboden gaan worden. Zo worden ze op een transparante en eerlijkere manier verdeeld, zodat ze terechtkomen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Op aandringen van PvdA-raadslid Tom Reedijk gaat het college hierover in gesprek met Dunavie en worden de regels die toezien op het verdelen van sociale huurwoningen aangepast.

Ondoorzichtig
De regels die bepalen hoe sociale huurwoningen verdeeld worden, gaan dit jaar veranderen. Met de nieuwe regels wordt het onder andere mogelijk om ook woningen met een huur van 800 tot 1.000 euro, de zogenoemde middenhuur, aan te bieden op één centrale plek. Nu is dat nog niet zo. Raadslid Tom Reedijk: “Als je meer verdient dan in de sociale huursector is toegestaan ben je als aangewezen op de vrije sector als je een huis zoekt. Daar zijn geen toewijzingsregels die het eerlijker maken, dus ben je vaak afhankelijk van bemiddelaars en loop je tegen extra inschrijfkosten aan. Ook is ondoorzichtig aan welke voorwaarden je moet voldoen om een woning te kunnen krijgen: je moet maar net geluk hebben. Dit geldt ook voor de sociale huurwoningen die verhuurd worden door particulieren.” 

Sociale- en middenhuurwoningen op één plek
Om hier wat aan te doen stelde Reedijk voor om nieuwbouw en bestaande op dezelfde manier te verdelen. En met succes: het college deed de toezegging in gesprek te gaan met Dunavie, de partij met het grootste bezit aan middenhuur, om te kijken of deze woningen op Huren in Holland Rijnland kunnen worden aangeboden. Daarnaast drong de PvdA’er erop aan dat in de toekomst niet alleen Dunavie-woningen, maar ook sociale huurwoningen die gebouwd worden door particuliere marktpartijen moeten worden verdeeld via Holland Rijnland. Zodat alle sociale huurwoningen in de toekomst onder dezelfde regels vallen. Ook hier gaat het college op aandringen. Reedijk: “Door zowel middenhuur woningen als sociale huurwoningen op dezelfde, transparante manier toe te wijzen zorgen ervoor dat meer mensen een eerlijkere kans op een woning krijgen.” 

Bron foto: PvdA