Voor het project School’s cool verbindt Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland mentoren aan kinderen, die extra aandacht en begeleiding kunnen gebruiken tijdens hun schooltijd. De vrijwillige mentor ondersteunt haar of zijn mentee bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolcarrière. Nieuwe mentoren die zich vanaf 2023 willen inzetten voor gelijke kansen voor kinderen kunnen nu al instromen.

Een School’s cool-mentor is een steuntje in de rug voor kinderen (10+) bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Sociaal professionals van JES zorgen voor een goede match tussen mentor en mentee. En omdat de vrijwillige mentoren bij de kinderen thuis komen, heeft dit een positief effect op de ouderbetrokkenheid. De mentor blijft ca. anderhalf jaar bij het gezin betrokken.

Rolmodel
Mentoren ondersteunen de kinderen bij de ontdekkingstocht naar hun interesses en talenten. Ook helpt de thuismentor met leren plannen, omgaan met groepsdruk en de middelbare schoolkeuze. De mentor is een rolmodel op wie een tiener kan bouwen en vertrouwen. Zoals Susanne Lepoeter, in het dagelijks leven onderzoeker bij het ministerie van OCW. Susanne is mentor van Marwa (12). ‘Marwa is een gezellige, spontane meid. Na de kennismaking met haar familie hebben we haar doelen voor dit jaar op papier gezet. Ze wilde onder meer goed leren plannen. Ze vindt het heel leuk om een mentor te hebben, iemand die naar haar luistert en aan wie ze haar verhaal kwijt kan. Het geeft een voldaan gevoel dat ik er voor Marwa kan zijn en kan helpen de drempel naar het voortgezet onderwijs te verlagen. Met een uur per week geef ik zo iets terug aan de maatschappij. Ik kan het iedereen aanraden.’

Ambassadeur Özcan Akyol
Dit schooljaar is schrijver/presentator Özcan Akyol ambassadeur van School’s cool Nederland. JES is al vijftien jaar lid van de landelijke organisatie en voert het mentorproject uit in: Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Katwijk en Den Haag.

Geïnteresseerde vrijwillige mentoren uit deze gemeenten kunnen zich melden via info@jesrijnland.nl of bel/app met Tess Tensen (programmacoördinator School’s cool) op 06 28491008. De starttrainingen voor nieuwe mentoren zijn op: 10 en/of 12 januari 2023 en 21 en/of 23 februari 2023. Kijk voor de School’s cool vacatures op www.jesrijnland.nl.