Vorige week dinsdag vond er een succesvol congres plaats van Zorggroep Katwijk. Het congres had als titel “Toekomstbestendige zorg in Katwijk” en werd bijgewoond door ongeveer honderd Katwijkse zorgverleners, waaronder huisartsen, diëtisten, apothekers, fysiotherapeuten en GGZ-professionals.

De titel van het congres was niet voor niets gekozen, aangezien de zorgsector overbelast is en er steeds meer mensen om zorg vragen, terwijl er steeds minder zorgverleners beschikbaar zijn. Verschillende sprekers hebben tijdens het congres hun ideeën gepresenteerd over hoe de zorgsector in de toekomst efficiënter kan werken om aan de toenemende vraag te voldoen.

Tekort aan zorgpersoneel
Wethouder Emile Soetendal opende het evenement en sprak zijn zorgen uit over de toekomst van de zorgsector, waar een toenemend tekort aan zorgpersoneel en een groeiende bevolking spelen. Dit probleem is ook in Katwijk merkbaar, daarom moeten de gemeente en zorgaanbieders intensiever samenwerken en lokale initiatieven ontwikkelen die aansluiten bij landelijke ontwikkelingen, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA richt zich op duurzaam preventief gezondheidsbeleid. Om lokaal meer werk mogelijk te maken, zal de gemeente de Zorggroep Katwijk en andere maatschappelijke partners betrekken bij de uitwerking van het plan van aanpak 2024-2026.

Thuiszorg efficiënter organiseren
Tijdens de bijeenkomst werden allerlei onderwerpen besproken in korte presentaties. Zo werden er ICT-middelen gepresenteerd waarmee thuiszorg efficiënter kan worden georganiseerd zonder dat er minder contact is met de cliënt. Welzijnskwartier heeft het concept “Welzijn op recept” gepresenteerd, waarbij huisartsen mensen kunnen doorverwijzen naar welzijns- of beweegcoaches. Ook zijn de resultaten van de eerste twee jaar van de “Gecombineerde Leefstijlinterventie” besproken, samen met leerpunten. Daarnaast is er aandacht besteed aan hoe patiënten redzaam kunnen zijn met hulp van familie en vrienden. Apothekers hebben hun plannen gepresenteerd om apotheekzorg toekomstbestendig te maken. Ten slotte zijn er activiteiten en plannen van de Zorggroep besproken om leefstijl en duurzaamheid te bevorderen.

Energie voor verdere verbeteringen
Aan het eind van de avond werd geconcludeerd dat er in Katwijk al veel gedaan wordt om de zorgsector te verbeteren, en dat er veel energie is om samen te werken aan verdere verbeteringen. Er is door de landelijke overheid voor de nadere uitwerking van het preventief gezondheidsbeleid ook budget beschikbaar gesteld, en er zijn genoeg ideeën om dit geld goed te besteden.

Bron: Zorggroep Katwijk