UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland in 2023 verder groeit. Alleen de industrie en het openbaar bestuur zullen dit jaar een krimp laten zien. In 2024 komt de banengroei in een lagere versnelling terecht door de lagere economische groei en aanhoudende tekorten aan personeel. In de meeste sectoren groeit het aantal banen nog wel, maar het aantal sectoren met krimp neemt toe tot vier als ook financiële diensten en vervoer & opslag zich erbij voegen. ICT groeit in 2024 het sterkst. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024.

Prognose groei werknemersbanen per arbeidsmarktregio
Percentage ten opzichte van het jaar ervoor

Bron: realisatie CBS, prognose Bureau Louter in opdracht van UWV 

Banengroei vooral in 2023
De werkgelegenheid in Holland Rijnland liet in 2021 en 2022 een gunstige ontwikkeling zien. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden: corona en de energiecrisis. Regionaal kwamen er in deze tijd 10.700 banen bij; van 224.000 in 2020 tot 234.700 in 2022. Dat is een toename met 4,8%. De banengroei in heel Nederland was in die periode met 5,7% sterker. UWV verwacht voor 2023 en 2024 dat het aantal banen met 2,2% groeit in Holland Rijnland en er dus nog eens 5.200 banen bij komen. Het aantal banen in de regio zal dan 239.900 banen tellen in 2024. De landelijke banengroei is met 1,9% net wat lager over die jaren. In 2023 is de banengroei met 3.800 banen het grootst (+1,6%). In 2024 komen er regionaal nog 1.300 banen bij (+0,6%).

In meeste sectoren banengroei in Holland Rijnland
UWV verwacht dat in 2023 in bijna alle sectoren de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland nog verder groeit. Een aantal sectoren groeit veel sterker dan de 1,6% totale groei in 2023. Het betreft horeca, overige diensten, onderwijs, specialistische en overige zakelijke diensten en zorg & welzijn. Horeca en overige diensten, waar ook de cultuursector, wellness en persoonlijke verzorging onder vallen, maken een inhaalslag en profiteren van de vrijetijdsbesteding door ouderen. Horeca, specialistische zakelijke diensten, onderwijs en zorg & welzijn dragen door de sterke groei in combinatie met het relatief hoge aandeel in de regionale werkgelegenheid bij aan de extra banen. In 2024 zien we voortgezette krimp bij de industrie en het openbaar bestuur. Ook financiële diensten en vervoer & opslag krimpen volgend jaar. Nog maar enkele sectoren groeien in 2024 veel sterker dan de 0,6% totale groei voor dat jaar. Dat is met name bij ICT, maar ook bij zorg & welzijn en en de agrarische sector. Het nieuwe dashboard banenontwikkeling van UWV toont voor alle sectoren het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio over de jaren 2015-2024.

Banen van werknemers
Regio Holland Rijnland, 2019-2024

Bron: realisatie CBS, prognose Bureau Louter in opdracht van UWV 

Minder vacatures, krapte blijft
Het aantal ontstane vacatures neemt in 2023 en 2024 landelijk af tot net boven het niveau van 2019, het jaar vóór de coronapandemie. Dit betekent niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als transport, techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte vooral structurele oorzaken heeft, zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch.


Bron: UWV