Zuid-Holland heeft gekozen, de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn binnen, maar wat vinden de inwoners écht belangrijk? Hoe zien zij de toekomst van de provincie? En wat willen zij meegeven aan het nieuw te vormen provinciebestuur?

Om daar zicht op te krijgen zijn de afgelopen maanden 360 ingelote inwoners van Zuid-Holland met elkaar in gesprek gegaan over actuele maatschappelijke vraagstukken tijdens het allereerste burgerberaad van de provincie, de G1000-Zuid-Holland. Drie aparte burgerberaden over wonen; toekomst van het platteland; en leefbaarheid, verkeer en vervoer; werden in opdracht van de provincie Zuid-Holland georganiseerd door de Stichting G1000.nu.

Tijdens de slotconferentie van de G1000Zuid-Holland op 25 maart hebben de deelnemers de drie Burgerakkoorden definitief vastgesteld en samengevoegd tot één Provinciaal Burgerakkoord. Dit akkoord hebben zij overhandigd aan Jaap Smit, commissaris van de koning, Fred Teeven, verkenner voor de coalitie en alle fractievoorzitters van Provinciale Staten met het verzoek om de voorstellen mee te nemen naar de coalitie-onderhandelingen.

Provinciale Staten hebben toegezegd te gaan kijken hoe ze de voorstellen mee kunnen nemen in het coalitieakkoord. Een aantal afgevaardigden van de G1000Zuid-Holland houdt contact met de provincie om de voortgang bij te houden. Ook de fractievoorzitters hebben aangegeven blij te zijn met deze adviezen. Sinan Ozkaya: “Ik ga er nog even goed voor zitten om ook alle beslispunten goed door te nemen. En uiteindelijk moeten we er ook echt iets mee want dat is wat wij hebben beloofd.” Tessa Beeloo: “Wij gaan ons hard maken voor het Provinciaal Burgerakkoord en zijn bereikbaar voor contact met de afgevaardigden.”

De deelnemers reageren positief op de G1000Zuid-Holland: “Het is mooi aan dit soort bijeenkomsten dat je andere mensen tegenkomt die je dan weer dingen kunnen leren”, “Iedereen gaat gewoon met elkaar in gesprek en we kunnen echt samen plannen maken” en “Ik vermoed dat de provincie wel inzicht zal krijgen in wat er echt speelt bij burgers. En ik hoop ook dat de provincie hier goed mee zal doorpakken.”

Meer informatie over de G1000Zuid-Holland: https://g1000zuidholland.nl/

Voor de beslispunten ga je naar: Burgerakkoord Provincie Zuid-Holland | G1000Zuid-Holland (g1000zuidholland.nl)