KATWIJK – Welzijnskwartier zoekt mantelzorgers van mensen met dementie uit de gemeente Katwijk, die mee willen doen aan een speciaal onderzoek naar de stand van zaken rondom dementie in Katwijk.

Op maandagavond 8 mei is er in de Voorhof in Rijnsburg een groepsgesprek voor mantelzorgers in het kader van de Quick Scan Dementie. Meepraten over ervaringen in de zorg voor uw naaste? Opgeven via marikevanvels@welzijnskwartier.nl of bel 071-403 33 23.

De gemeente Katwijk vindt het belangrijk dat de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten goed verloopt. De komende jaren zal het aantal thuiswonenden met dementie binnen de gemeente fors toenemen.

Om inzicht te krijgen in wat er nu en in de toekomst nodig is om de zorg voor mensen met dementie zo goed mogelijk te organiseren, heeft de gemeente Katwijk aan Welzijnskwartier gevraagd om dit nader te onderzoeken met een Quick Scan Dementie.

Het gaat onder meer om vragen als ‘hoe dementievriendelijk is onze gemeente?’ ,’ hoe verloopt de huidige ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers?’ en ’waar zijn verdere verbeteringen nodig?’.

De QuickScan is een onderzoeksmethode die al in 25 gemeentes is uitgevoerd en die is ontwikkeld door Alzheimer Nederland en zorginnovatiebureau DAZ. De Quick Scan wordt uitgevoerd door DAZ. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van onderzoek, beleidsstukken, interviews en groepsgesprekken. Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld met daarin de huidige stand van zaken en aanbevelingen.

Comments

comments

DELEN