Of je het mooi vindt of lelijk, feit is dat het voormalige Hotel Savoy een uniek gebouw is dat behoort tot de De Stijl, een stroming in de architectuur.

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van het gebouw en in de (kunst)historische waarde ervan, kan daar donderdag 1 oktober in het DunaAtelier aan de Boulevard/hoek Voorstraat meer over te weten komen.

Kunstvereeniging Katwijk organiseert dan vanaf 20.00 uur in samenwerking met het Comité Allegonda een Praetje Kunst over het recent gesloten hotel Savoy, dat daarvoor Villa Allegonda heette. Na afloop van de presentatie van de Leidse architect ir. Reinier Verbeek, voorzitter van het Comité Allegonda en van kunsthistoricus drs. Annemarie Kingmans is er gelegenheid tot discussie.

Zoals bekend streeft het comité ernaar dat het gebouw wordt teruggebracht in de staat zoals die was na de laatste verbouwing van de ontwerper van het gebouw, architect J.J.P. Oud in 1936. Het belooft een boeiende avond te worden. Verbeek zal tijdens het Praetje Kunst de toehoorders informeren over de architectuur van Villa Allegonda, Kingmans over de geschiedenis.

Architect J.J.P. Oud streefde in zijn tijd naar vernieuwing. Villa Allegonda is daarvan een resultaat. Oud was bevriend met de kunstenaar Harm Kamerling Onnes, die samen met zijn vader Menso, ook kunstschilder, verantwoordelijk is voor de Moorse kamer in het gebouw. Net als Oud streefde Harm Kamerlingh Onnes naar vernieuwing. Oud in de architectuur, Harm Kamerlingh Onnes in de kunst.

Als het Comité Allegonda zijn zin krijgt, dan zullen behalve de houten opbouw die een horeca-exploitant op het gebouw liet plaatsen de serre aan de zeezijde en de opbouw van de garages aan de oostzijde van het gebouw verdwijnen. Hierdoor wordt het evenwicht in de kubistische volumes waaruit het gebouw bestaat hersteld. De argumenten daarvoor en daartegen zullen tijdens het Praetje Kunst naar voren komen. Of het comité zijn zin krijgt is in handen van de nieuwe eigenaar.