Vorige week zijn de acceptgiro’s voor het jaar 2020 aangemaakt en aan de leden van RTV Katwijk verzonden met de brief over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Helaas is er iets fout gegaan bij de productie en is het jaartal 2019 blijven staan. Daarvoor onze excuses. Dit moet uiteraard 2020 zijn. Voor een deel van de acceptgiro’s is dat met de hand aangepast.

Normaal wordt in de brief aangegeven, dat de minimum contributie € 11,– bedraagt. Uiteraard staat het u vrij om een hoger bedrag over te maken. Dat wordt zeer op prijs gesteld.

In de brief wordt aangegeven, dat de Algemene Ledenvergadering op 12 mei zal worden georganiseerd. Door de Corona maatregelen zal de vergadering verplaatst worden naar een later tijdstip.

Het Bestuur