Op 3 november bespreekt de gemeenteraad de verwachtingen waaraan de nieuwe burgemeester zou moeten voldoen. Deze staan in de profielschets die de fractievoorzitters vandaag aan de gemeenteraad hebben aangeboden. In de periode tussen 5 en 16 september hebben de inwoners van Katwijk hun wensen ingediend. De in totaal 55 reacties zijn door de fractievoorzitters gebruikt bij hun afwegingen bij het opstellen van de profielschets. De commissaris van de Koning overlegt in de vergadering met de raad over deze profielschets, waarna de gemeenteraad het profiel vaststelt.

In de profielschets hebben de fractievoorzitters een schets van Katwijk en van het gemeentebestuur van Katwijk gegeven. De wensen voor een burgemeester die hierbij past staan vervolgens in achttien punten opgesomd. Bij de aangeboden profielschets staan ook alle reacties van de inwoners. Zij vragen vooral aandacht voor de rol van de burgemeester in de gemeenschap, verbinding, levensovertuiging, ervaring en affiniteit met de identiteit van Katwijk. Deze aspecten komen in de profielschets allemaal aan bod.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt na de profielschetsvergadering de vacature open. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in mei 2017 in Katwijk starten.

Comments

comments

DELEN