KATWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft een Programma van Eisen (PVE) laten opstellen voor het realiseren van een nieuwe bibliotheek mét muziekschool (zonder slagwerk en bandcoaching) in de Noordzeepassage.

Dit PVE is de basis voor een opdracht aan een architect voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de verbouwing van het gebouw en de kwaliteit ervan. Het college stelt de raad voor om formeel in te stemmen met het programma zodat de volgende stap in het project gezet kan worden. Wethouder Jacco Knape: “We zijn een stap verder in de realisatie van een multifunctioneel gebouw waarin bibliotheek, muziekschool en andere samenwerkingspartners van grote toegevoegde waarde zijn voor de gemeente. Een verrijking voor bewoners, bezoekers en ondernemers.”

Het programma van eisen is een verzameling van wensen en eisen die zowel voor de toekomstige gebruikers als de bewoners en ondernemers in de buurt van belang zijn. Daarom hebben bewoners en ondernemers ook meegedacht bij het opstellen van het PVE. Verder zijn alle uitkomsten van eerder uitgevoerde technische onderzoeken verwerkt.

Keuzes
In maart van dit jaar had het college er al voor gekozen om niet alle activiteiten van de muziekschool onder te brengen in dit gebouw vanwege mogelijke geluidsoverlast in de woningen. Daarom wordt voor de bandcoaching-activiteiten (waarbij door een band muziek wordt gemaakt) en het slagwerk. nog naar andere oefenruimtes gezocht. Zoveel mogelijk op plekken waar nu ook al muziek wordt gemaakt en jongeren samen komen. Door deze keuze hoeft de gemeente minder ruimte in de kelder van het gebouw over te nemen van de huidige eigenaar.

Hoe verder?
Als de raad het voorstel van het college volgt en het Programma van Eisen vaststelt, kan het college verder met de selectie van een architect voor het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO) dat na de zomer klaar moet zijn. Vervolgens is het VO de basis voor een tweetal ruimtelijke procedures: de wijziging van het bestemmingsplan én de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Vanzelfsprekend zal tijdens de vervolgstappen in dit project weer regelmatig inbreng van de omgeving gevraagd worden.

Comments

comments

DELEN