De jaarrekening 2023 is de eerste financiële terugblik van het nieuwe college van de provincie Zuid-Holland. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 36,2 miljoen euro.

De afwijking tussen de begroting en de jaarrekening is daarmee 6 procent. Dat betekent dat de realisatiekracht van de provincie Zuid-Holland ten opzichte van 2022 niet is afgenomen. ‘Het kan natuurlijk altijd beter en daar werken we ook komend jaar weer aan. Wel is het zo dat de provincie voor realisatie vaak ook afhankelijk is van andere partijen en niet alleen zelf het resultaat beïnvloedt’, aldus Mariëtte van Leeuwen, gedeputeerde Financiën.

Andere factoren die ook een rol spelen zijn personeelsschaarste en een tekort aan aannemers en materialen. Ook kunnen er vertragingen optreden in vergunningverlening door bijvoorbeeld stikstof en juridische procedures.

Het eigen vermogen is toegenomen en daarvan is bijna 230 miljoen euro nog niet bestemd. Zuid-Holland lijkt voldoende in staat om eventuele tegenvallers op te vangen. In de komende jaren wordt hiervan 150 miljoen euro ingezet voor ambities uit het coalitieakkoord. Wel heeft de provincie op termijn een opgave om de begroting sluitend te houden. ‘Omdat de rente op schulden
stijgt, is het goed nieuws dat de provincie deels schulden heeft afgelost. Daarmee wordt de druk op de financiën minder’, aldus Van Leeuwen.

Ze geeft wel een winstwaarschuwing: ‘We zijn tevreden met het resultaat en toch moeten we scherp aan de wind blijven zeilen. De provincie Zuid-Holland loopt al sinds jaar en dag miljoenen mis uit het provinciefonds door een eerder gemaakte ongecorrigeerde rekenfout. De correctie wordt verwacht met het vaststellen van een nieuwe verdeling van het provinciefonds, die meermaals op de lange baan is geschoven en waarover tot op de dag van vandaag geen zekerheid is.’ Provincies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het geld dat zij ontvangen uit het provinciefonds en de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting.

Bron: Provincie Zuid-Holland
Foto: RTV Katwijk