De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaat samen met veertien andere natuurorganisaties in beroep tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan jagers voor het doden van winterganzen. De natuurorganisaties vinden dat de provincie jagers teveel mogelijkheden geeft voor het schieten van kolganzen en grauwe ganzen in de winterperiode. De provincie wil het schieten van deze ganzen toestaan om schade aan landbouw te voorkomen. In de winter verblijven er veel trekganzen in Nederland die in de zomer weer naar de noordelijke streken trekken om daar te broeden.

Advies niet opgevolgd
Eerder maakten de natuurorganisaties al bezwaar tegen deze ontheffing van de provincie. De bezwarencommissie gaf hen gelijk in de kritiek dat de ontheffing jagers de mogelijkheid biedt om al voor zonsopkomst ganzen te schieten, terwijl de wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming dit niet toestaat. De provincie heeft dit advies van de bezwarencommissie echter naast zich neergelegd en heeft de ontheffing niet aangepast. De natuurorganisaties vinden dit onacceptabel en vechten de ontheffing daarom nu aan bij de rechter.

Effectiviteit ontheffing discutabel
De natuurorganisaties betwijfelen ook of het schieten van ganzen leidt tot minder schade. Zo staat de ontheffing het gebruik van lokganzen toe. In hun beroep wijzen de natuurorganisaties erop dat hierdoor het risico groot is dat ganzen juist naar percelen toe worden getrokken die gevoelig zijn voor schade. Ook geven de organisaties aan dat er nog geen rustgebieden voor ganzen zijn ingesteld. Dit betekent dat ganzen overal geschoten of verstoord mogen worden. Het verjagen en schieten van ganzen leidt er daardoor alleen maar toe dat ganzen steeds van de ene naar de andere plek worden gejaagd, in plaats van dat zij naar plekken geleid worden die ongevoelig zijn voor schade.

Het volledige beroep van de natuurorganisaties is te lezen op de website van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: www.milieufederatie.nl.

Comments

comments

DELEN