Naar aanleiding van vragen van de PvdA Katwijk heeft het college aangegeven dat er meer dan 200.000 euro beschikbaar is om armoede bij kinderen te bestrijden. Dit geld heeft staatsecretaris Klijnsma (PvdA) structureel ter beschikking gesteld om te zorgen dat ieder kind mee kan doen in onze samenleving.

Scholen
De PvdA Katwijk is hierna direct de straat op gegaan om ideeën te verzamelen om dit geld te besteden. Hier zijn diverse punten uit naar voren gekomen. Het idee wat het meest in het oog springt is de scholen te betrekken om te kijken bij welke kinderen dit geld terecht moet komen. Juist op scholen hebben leraren en interne begeleiders goed zicht op problemen die in gezinnen leven. Het college heeft aangegeven deze suggestie mee te nemen in de verdere uitwerking. Op korte termijn zullen met een aantal scholen hierover gesprekken gevoerd worden. Ook kinderen zelf zullen betrokken worden bij de verdere uitwerking.

Iedereen moet mee kunnen doen
Naar de mening van de PvdA moet iedereen mee kunnen doen en dat is ook de reden dat de partij aandacht vraagt voor dit onderwerp. Fractievoorzitter Matthijs van Tuijl: ‘Volgens ons is het nu tijd voor actie. Wanneer we kinderen uit de armoede halen zal dat gezinnen helpen en doorbreken we een vicieuze cirkel waardoor ze een volwaarde kans krijgen in onze samenleving’.

Uitvoering vanaf juni
In juni van dit jaar moet het plan gereed zijn en zal het geld besteed gaan worden. Via scholen en de jeugd- en gezinsteams zal hierover gecommuniceerd worden. Belangrijk aandachtspunt is volgens de PvdA dat zoveel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden. Jaarlijks zal er een actualisatie plaatsvinden van de besteding.

Comments

comments

DELEN

3 REACTIES

  1. Geef ouders fatsoenlijk betaalt werk. Dan hoeft deze actie niet. Gemeente Katwijk zorgt er voor dat huishoudelijke hulpen wegbezuinigd zijn. Anderen zoals ik leven op onmenselijke stressvolle 0-urencontracten voor 10,38 bruto per uur in werk onder je niveau. Omdat je geen bijstand wilt. Katwijk beloont alleen bijstandstrekkers. Ga werken eens belonen! En geef de ouders in armoede omscholingscursussen onder werktijd. En gratis naschoolse opvang voor kinderen van werkenden met een inkomen op het minimum. Voor een kind een fiets kopen is geen oplossing. Steun alleenstaande ouders! Dan help je de kinderen pas echt!!!! Ik heb wel 1000 voorstellen. Maar niemand helpt!

  2. Topactie van de PvdA, vorig jaar al die motie en het inzamelen van ideeën en nu het achter de broek zitten van het college. Ook hier nog veel te veel kinderen in (verborgen) armoede! Kinderen kunnen er niets aan doen dat hun ouders in de financiële problemen komen. Nu als de donder dat geld heel goed besteden. Laat het niet bij de gemeenteambtenaren blijven hangen, maar direct naar de kinderen gaan. Ideeën genoeg!

Comments are closed.