Onlangs bezocht de PvdA Katwijk De Brug Midden-Nederland, een GGZ-instelling voor verslavingszorg. Directeur Jan Willem Ypma deelde zijn toekomstvisie met PvdA-fractievoorzitter Nelly Smits, burgerraadslid Dick van Wielink en bestuurslid Kor Kleijwegt.Nu nog levert De Brug alleen zorg en begeleiding aan mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Graag zou De Brug ook een aanbod ontwikkelen voor de jeugd jonger dan 18.

Met name de groep van 12-18 jaar is volgens de enthousiaste, gedreven Ypma vatbaar voor verslavingen. Dat kan gaan om drank en drugs, maar ook om internet- en gameverslaving. De Brug wil voor deze vorm van jeugdzorg graag aanspraak maken op financiering uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De fractie verdiept zich in de bekostiging. Een tweede ambitie van De Brug is om een grotere maatschappelijke rol te vervullen in de wijk, bijvoorbeeld door een high tea te organiseren voor eenzame ouderen of een BBQ voor de buurt en bezoekers van het Inloophuis. Een derde streven is om cliënten van tijdelijke huisvesting naar zelfstandige woonruimte te laten doorstromen, maar die woningen zijn moeilijk te vinden.

De PvdA-fractie complimenteerde De Brug met het nieuwe pand, dat mede door crowd funding tot stand gekomen is. Ook is ze blij dat De Brug als christelijke organisatie steun biedt aan iedereen met een hulpvraag, ongeacht de identiteit. De PvdA heeft het bezoek als heel informatief ervaren en beraadt zich op de knelpunten waar De Brug tegenaan loopt. Ook Jan Willem Ypma was positief: “Ik vond het leuk dat jullie er waren en vind het belangrijk om te benadrukken dat we er voor alle burgers willen zijn.”

Foto: Jan Willem Ypma (De Brug), Dick van Wielink en Nelly Smits (PvdA Katwijk)