Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de kadernota besproken, het stuk waarin de richting voor de begroting wordt aangegeven. Katwijk staat voor een enorme opgave, de komende jaren moet er 5 miljoen euro bezuinigd worden. De PvdA was bij de bespreking heel duidelijk: mensen staan voorop en zorg en welzijn moet op een goed niveau blijven.

Meer opties
De PvdA heeft meerdere malen aangegeven dat er meer mogelijkheden in beeld moeten worden gebracht om de bezuinigingen evenwichtiger te verdelen. Zeker ook omdat vorige week bekend werd dat het tekort in de jeugdzorg met nog een miljoen euro is toegenomen. Ook door andere partijen werd hier op aangedrongen en uiteindelijk gaat het college hier nu naar kijken bij de uitwerking van de begroting.

Zorg
Bij de jeugdzorg zijn er eerder maatregelen aangekondigd om de toegang tot de zorg te verbeteren. Zo werd er onder andere besloten om praktijkondersteuners bij huisartsen te zetten. Goede maatregelen die de PvdA kon steunen. Hierdoor wordt verwacht dat we minder gaan uitgeven op de jeugdzorg. Maar de PvdA heeft een heel helder uitgangspunt meegegeven en dit is ook toegezegd door het college: mocht dit bedrag niet gehaald worden dan kijken we naar alternatieven. Matthijs van Tuijl (fractievoorzitter PvdA): ‘Voor ons is het onacceptabel dat de kwaliteit van de zorg omlaag gaat of er wachtlijsten ontstaan.’

Welzijnskwartier
Wat betreft het welzijnswerk moeten we blijven werken aan de preventieve zorgtaken die organisaties als het Welzijnskwartier uitvoeren. Juist wanneer je er vroeg bij bent voorkom je dat mensen in zorgtrajecten terecht komen. In de plannen die het college presenteerde wordt ook gekeken naar bezuinigingen bij deze organisatie. Dit was reden voor de PvdA om een amendement bij het besluit in te dienen. De strekking hiervan is dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de preventieve zorgtaken. Het amendement werd met steun van alle partijen aangenomen.

Richting de begroting
Eerder was ook al door het college een verandering aangebracht in de aanpak rondom de muziekschool en de bibliotheek. Hiervoor worden nu scenario’s uitgewerkt waarbij het uitgangspunt is dat de kwaliteit van kunst en cultuur behouden blijft. Door deze veranderingen en toezeggingen kon de PvdA het vaststellen van de kadernota steunen. Maar ook richting de begroting blijft het duidelijk: zorg voor mensen staat voorop.