De PvdA vindt de nieuwe plannen die vorige week gepresenteerd zijn voor het voormalige vliegveld rampzalig. Het college van B&W reserveert een groot stuk terrein voor een testlocatie voor drones en bijbehorende bedrijfsgebouwen. Om Wassenaar akkoord te laten gaan is de gemeente bereid om een groene buffer van anderhalve kilometer tussen Wassenaar en Katwijk te maken, want Wassenaar wil geen huizen in hun buurt. Wat krijgt Katwijk daarvoor terug? Niets dan ellende!

De maximaal 5000 huizen die op het vliegkamp zouden moeten komen, passen daar niet meer allemaal tussen. Als ‘oplossing’ wordt het Valkenburgse Meer volledig om zeep geholpen met ongeveer 450 woningen langs de oevers. Het meer wordt uitgebreid richting de A44, waardoor Brasserie het Buitenhuis en het Smalspoormuseum op een eiland komen te liggen. Net als de kwekers in de Zijlhoek zien zij niets in het plan. Uitbreiding wordt onmogelijk en het Smalspoormuseum raakt ook nog zijn museumdepot kwijt. Er staat bovendien een fors gebied  ingetekend voor de uitbreiding van het Bio Science Park Leiden. Van het recreatiegebied blijft helemaal niets over!

Ook langs de Achterweg in Valkenburg moeten minstens 100 woningen worden gebouwd: pal aan de nieuwe Rijnlandroute, de verdubbelde 80 km weg. De PvdA vindt dit onacceptabel: fijnstof en geluidshinder zijn hier blijkbaar geen probleem? Langs dezelfde weg staan ook nog bedrijven gepland. Op het terrein van het vliegkamp worden huizen dicht tegen elkaar, en dicht op de grote weg gebouwd, veel daarvan direct aan de overkant van de Tjalmaweg. Voor groen is nauwelijks ruimte.

Dit is vele malen erger dan de oorspronkelijke plannen. Valkenburg, en daarmee Katwijk, wordt zo de dupe van een Unmanned Valley (de testlocatie voor drones) waar veel geld in wordt gepompt, terwijl helemaal niet zeker is dat dit project een succes zal worden. De inwoners worden buitenspel gezet, want er is nauwelijks de tijd om serieus op de plannen te reageren: het college wil dat de gemeenteraad al op 8 maart, nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen, een besluit neemt. De PvdA wil een groene woonwijk zonder dichte bebouwing langs de N206. Met daarbij een open Valkenburgs Meer waar recreatie mogelijk is. Haal Valkenburg uit de hoek waar de klappen vallen.

Comments

comments

DELEN