De PvdA Katwijk heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan een buurthuis in Katwijk Noord. Inwoners van Hoornes en Rijnsoever spraken zich in een enquête duidelijk uit vóór zo’n buurthuis.Op 27 februari besprak de fractie de uitkomsten met de Wijkraad Katwijk Noord. De Wijkraad is blij met het PvdA-initiatief.

Zowel de Wijkraad als de PvdA Katwijk waren verbaasd toen het College van Burgemeester en Wethouders besloot dat er geen behoefte zou zijn aan een buurthuis. De eerste enquête-resultaten geven hen daarin gelijk: 72% van de respondenten wil namelijk gráág een buurthuis. In dit buurthuis zou volgens hen plek moeten zijn voor de wijkagent, buurtpreventie, ontmoetingen, horeca, cursussen voor jongeren en voor ouderen, buurtverenigingen, de bibliotheek, film en toneel. Ook is er behoefte aan een locatie voor denk- en precisiesport en exposities. Van de ‘nee’-stemmers vindt 20% een buurthuis wel een goed idee, alleen zouden ze er zelf geen gebruik van maken. De rest vindt dat er al voldoende voorzieningen zijn, vreest drugs- of geluidsoverlast of is bang dat het een vluchtelingenopvang wordt. Qua locatie gaven de meeste respondenten de voorkeur aan het huidige Tripodia.

De Wijkraad gaf aan dat de wijk zeer divers is samengesteld en dat een buurthuis kansen biedt om de sociale samenhang te verbeteren. Nu nog worden er verspreid over Katwijk Noord activiteiten georganiseerd (Bibliotheek, gebouw wijkvereniging en buurtcentrum de Schelp. Deze locaties staan echter allemaal op de nominatie om gesloten te worden of hebben dringend behoefte aan een opknapbeurt. De Wijkraad is dan ook blij met het initiatief van de PvdA.

Naast de behoefte aan een buurthuis, sprak de Wijkraad met de PvdA over de aanpak van overlast, over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en over het mogelijk verdwijnen van de rotonde op de Biltlaan voor het HOV. De Wijkraad was ook blij te horen dat veel mensen graag in Katwijk Noord wonen: de voorzieningen, de ruimte, het groen, de sfeer en de scholen maken de wijk volgens de inwoners een aantrekkelijke plek om te wonen.

De PvdA zal de uitkomsten van de enquête aan de orde stellen in de gemeenteraad.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.