Een paar jaar geleden vertrok de Aldi aan de Rijnstraat omdat de gemeente geen toestemming voor uitbreiding gaf. Nu lijkt ook de Lidl aan het Bosplein te vertrekken. De Lidl wil graag uitbreiden om het assortiment te kunnen bieden dat de consument verwacht. De gemeente had de Lidl eerder toegezegd te mogen uitbreiden, maar toen de supermarkt verschillende plannen had voorgelegd aan de gemeente was het antwoord: ‘nee’.

Eerst wil het College van Burgemeester en Wethouders duidelijkheid over de Westerbaan. Op die duidelijkheid wachten we al heel erg lang en daarvan dreigen de Lidl én de consument de dupe te worden. De PvdA wil de Lidl behouden.

In toekomstvisies zegt het College van B&W steeds dat er in elke kern winkelvoorzieningen moeten zijn. Dat is met name van belang voor mensen die niet zo mobiel zijn en die afhankelijk zijn van winkels in de buurt voor hun dagelijkse boodschappen. Maar als het er op aankomt telt dat blijkbaar niet mee. De Lidl is, net als de Aldi, een supermarkt in het goedkopere segment en aantrekkelijk voor een grote doelgroep. Als de Lidl inderdaad besluit te vertrekken, dan is er in de wijde omgeving geen vergelijkbare supermarkt te vinden.

Het ‘Rode Loper-beleid’ van dit College lijkt meer een hindernisbaan waarbij slachtoffers vallen zoals de Aldi en mogelijk dus ook de Lidl. Hetzelfde geldt voor tuincentrum Moerkerk. Allemaal bedrijven die bereid zijn te investeren in uitbreiding, wat ook ten goede komt aan de consument en de economie van Katwijk. Maar ze worden allemaal tegengewerkt door de gemeente.

De PvdA Katwijk roept het College op alles in het werk te stellen om de supermarkt te behouden voor de wijk.

Namens de PvdA-fractie,
Nelly Smits

Comments

comments

DELEN