Uit een rapport van de FNV Zorg wordt de conclusie getrokken dat het WMO beleid van de gemeente Katwijk deels strijdig is met wettelijke bepalingen. Het zou gaan om het feit dat Katwijk kijkt naar het inkomen van mensen om te bepalen of zij wel of niet in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp gelden. De PvdA wil zo spoedig mogelijk een reactie van het college om te kijken of wijzigingen moeten worden toegepast.

WMO beleid in strijd met de wet
De FNV concludeert het volgende:
‘Door maatschappelijke ondersteuning te koppelen aan het inkomen en vermogen van een cliënt, wordt gehandeld in strijd met de jurisprudentie. Inkomenspolitiek in het kader van de WMO 2015 is niet toegestaan.’ ‘Het beleid is in strijd met de WMO 2015’.

Ruimer beleid
Wanneer het beleid inderdaad strijdig is met WMO bepalingen dan vindt de PvdA dat het moet worden aangepast. Al eerder heeft de PvdA gepleit om in ieder geval meer mensen huishoudelijke hulp toe te kennen dan door het college voorgesteld. Ook hebben de sociaal democraten aangegeven dat geld voor de zorg ook echt naar de zorg moet gaan. Het afgelopen jaar was er 2 miljoen over op het sociaal domein. Volgens de PvdA had dat geld naar de zorg gemoeten, dat is niet gebeurd.
Fractievoorzitter Matthijs van Tuijl: ‘Het kan niet zo zijn dat we tegen de wet in handelen en mensen hulp niet toekennen waar ze wel recht op hebben. Wij willen dan ook weten of er contact is geweest met het ministerie hierover. En als we inderdaad fout zitten, dan moeten we dat aanpassen’.

Comments

comments

DELEN

2 REACTIES

Comments are closed.