Ingezonden: PvdA.

Er komt een nieuw fonds in Katwijk om jongeren met financiële problemen te ondersteunen en hen te helpen aan een opleiding of baan. Op deze manier krijgen jongeren een tweede kans Het idee is afkomstig van de PvdA en de gemeente zal de komende jaren een pilot uitvoeren.

In 2023 kampen nog veel mensen met schulden. Ondanks inspanningen om hen te helpen, blijven sommigen onder de radar, waaronder jongeren. Deze groep komt er vaak niet zonder hulp, heeft geen recht op schuldhulpverlening en verliest daardoor veel perspectief voor de toekomst. In plaats van een mooi leven op te kunnen bouwen, worden ze geplaagd door geldzorgen en krijgen ze geen kans om op eigen benen te staan. Alleen al in Katwijk leefden in 2019 2.000 mensen in armoede en liepen 4.000 huishoudens hetzelfde risico.

Hoe werkt het?

Hier komt het Jongeren Perspectief Fonds voor in actie. Het idee hierachter is dat de gemeente de jongeren helpt bij hun schulden, bijvoorbeeld door deze over te nemen. Als tegenprestatie gaan ze een opleiding volgen, aan het werken of vrijwilligerswerk doen. Hierdoor kunnen we voorkomen dat jongeren op latere leeftijd hulp nodig hebben of nog verder in de problemen raken.

Bewezen effect Het Jongeren Perspectief Fonds is in andere gemeenten in Nederland al met succes uitgevoerd. Zo ook in Den Haag, waar het effect sinds invoering van het fonds in 2016 zichtbaar is: onderzoek uit 2021 wees uit dat de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds schulden deed afnemen en positieve ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, psychische gesteldheid en verslavingsproblematiek met zich meebracht.

De PvdA Katwijk is verheugd over de invoering van het Jongeren Perspectief Fonds. Fractievoorzitter Matthijs van Tuijl zegt: “Wij willen dat iedereen mee kan doen en niemand in de kou laten staan. Hiermee kunnen we echt grote problemen bij jongeren aanpakken.”