De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met het omvormen van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis tot een maatwerkvoorziening. Hierdoor krijgen meer mensen een tegemoetkoming in de kosten iets waar de PvdA al langer voor pleit.

Meer geld naar de zorg
Sinds de totstandkoming van de regeling heeft de PvdA één doel voor ogen hebben gehad: Dat zoveel mogelijk mensen die het nodig hebben er gebruik van kunnen maken. Als dat meer moet kosten, dan kost dat meer. Dat is ook precies waarom de PvdA op 20 november 2014 een motie indiende die tot doel had dat meer mensen gebruik konden maken van de regeling. Deze motie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. Dat was ook de reden waarom de PvdA bij de jaarrekening 2015 voorstelde de 2,3 miljoen euro uit het sociaal domein niet weg te besteden aan ambtenaren, speeltuinen en bruggen maar aan de zorg. Dit voorstel haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.
Matthijs van Tuijl (fractievoorzitter, PvdA): ‘Dat die regeling niet ruimhartiger was komt niet door een gebrek aan informatie, maar door gebrek aan politieke wil. Het is een politieke keuze geweest van dit college en de gemeenteraad om het zo te doen.’

Aanwijzing ministerie
Via een omweg wordt de regeling nu toch breder. Verdient dat de schoonheidsprijs? Nee zeker niet. Er waren verschillende manieren om de huishoudelijke hulp in te richten. Het verwijzen naar de bijzondere bijstand is niet toegestaan zo blijkt uit een rapport van VWS en de VNG. Het inkomensafhankelijk inrichten van de eigen bijdrage als algemene voorziening wel, maar dan op een andere manier. Daarom hebben we een aanwijzing gekregen van het ministerie om de regeling aan te passen. Vervolgens is nu dus besloten er een maatwerkvoorziening van te maken.

Monitoring
Onze zorg is nu wel de voortgang. Er gaan een hele boel keukentafelgesprekken gevoerd worden, dit moet zorgvuldig gebeuren en de PvdA wil dat de regeling gemonitord wordt. Zodat voorop staat dat niemand tussen wal en schip valt. Het is daarom ook noodzakelijk dat Katwijk zo spoedig mogelijk weer een sociaal domein adviesraad krijgt die college en raad kunnen adviseren waar nodig.

Comments

comments

DELEN