De PvdA Katwijk gaat regelmatig op bezoek in de verschillende kernen van onze gemeente. Onlangs ontving de Wijkraad van Katwijk aan Zee de partij.

De partij wilde weten hoe er vanuit de wijk gekeken wordt naar onderwerpen die nu spelen in de gemeenteraad. Maar nog liever wilde ze horen welke onderwerpen er volgens de Wijkraad zouden moeten spelen.

Katwijk verkoopt zichzelf dankzij zijn authentieke uitstraling en nu ook de parkeergarage. Toch valt er nog het een en ander te verbeteren, gaf de Wijkraad aan. Zo attendeerde de Wijkraad de PvdA erop dat het Andreasplein een prima plek kan zijn voor evenementen. Dit jaar werd er gebruik gemaakt van het evenementenplein op strand. Maar daar moet wel eerst een stuk strand vlak voor worden gemaakt, iets wat op het Andreasplein niet hoeft. Een flexibel plein zorgt ervoor dat je als gemeente en als ondernemer kan blijven schakelen wanneer dat nodig is. Ook andere dingen zijn door de Wijkraad aangestipt, zoals storende parkeerproblemen bij een begraafplaats en de bereikbaarheid van de opgang bij de Albert Heijn in de Zwaaikom.

De PvdA fractie nam goede nota van alle aandachtspunten en zal constructief bijdragen aan oplossingen, gaven Nelly Smits en Matthijs van Tuijl aan. “We zitten in Raad voor de burgers van Katwijk en zetten ons daar actief voor in.” De fractie zou graag zien dat wijkraden actief de gemeenteraad informeren als daar aanleiding voor is. De Wijkraad liet weten dat het initiatief om ook buiten de verkiezingen als partij langs te komen zeer op prijs wordt gesteld.