De PvdA is voorstander van een sterke toekomstgerichte bibliotheek en een muziekschool waar ieder kind van jongs af aan terecht kan. Toch stemde de partij donderdag ‘tegen’ het voorstel van het college om het gebouw in de Noordzee passage te plaatsen vanwege de volgende redenen.

De PvdA vindt de locatie te duur. Er wordt al meer dan 6 miljoen euro uitgetrokken, alleen om het pand te kopen. Wanneer de verbouwingskosten worden meegenomen ontstaan nu al twijfels of het financieel wel past.
Het pand is te groot voor alléén de bibliotheek. Maar uit onderzoek blijkt dat de oefenruimtes niet hoog genoeg zijn voor het maken van muziek. Het toch inpassen van de muziekschool is dus nadrukkelijk tegen het advies van experts. Daarnaast past een deel van de muziekschool helemaal niet in het gebouw.

Voorstanders gaven ook als argument dat deze locatie zou helpen bij het oplossen van de leegstand in het winkelcentrum. Maar er zijn helemaal geen afspraken gemaakt met de eigenaar van de passage over verplaatsing van de winkels naar het leegstaande Emmaplein. Het resultaat zou dus zomaar kunnen zijn dat er juist nog meer winkels verdwijnen.

De PvdA vindt het vanwege bovenstaande redenen onverstandig om deze keuze te maken, vooral omdat er alternatieven zijn zoals het Baljuwplein. Op deze locatie, eventueel met een doorsteek naar de Voorstraat, is ruimte genoeg voor een betaalbare en toch toekomstgerichte bibliotheek, op een toegankelijke plek in het centrum.

Comments

comments

DELEN