“Wonen is geen gunst, maar een recht voor iedereen!”, aldus PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl. De PvdA Katwijk organiseerde afgelopen woensdag 21 september een thema-avond wonen met oud-Eerste Kamerlid en autoriteit op het gebied van wonen, Adri Duivesteijn. Van Tuijl is blij om te zien dat de discussie over wonen breed wordt gevoerd.

Geïnspireerd door voorstellen uit de landelijke PvdA woonvisie is de woonproblematiek in de gemeente Katwijk besproken. In de zaal zaten geïnteresseerden met verschillende achtergronden. Politici, leden van bewonerscommissies, maar ook andere geïnteresseerden uit de regio die op de avond afkwamen. Ongeveer de helft van deze aanwezigen woont in een koophuis en de andere helft in een huurhuis.

Adri Duivesteijn benoemde op de avond onder andere de woonquote, een maatregel die het wonen betaalbaar moet houden. Deze woonquote is een maximum dat mag worden besteed aan de vaste woonlasten. Hierdoor moeten onder andere woningen passender worden toegewezen. De echte ‘scheefhuurder’ is dan ook niet zozeer degene die teveel verdiend voor een goedkope woning, maar degene die te weinig verdiend voor een relatief dure woning. Door ook de energiekosten in deze woonquote mee te nemen, moet daarbij een stimulans ontstaan voor duurzaamheidsinvesteringen. Het energiezuinig maken van een woning kan hiermee verder worden gestimuleerd.

Duivesteijn deed een oproep tot meer zeggenschap vanuit de huurders. Hij wees daarbij op het feit dat we het in Nederland heel normaal vinden dat we sociale huur organiseren in de vorm van stichtingen, terwijl in Duitsland veel vaker coöperaties worden gehanteerd en de huurders hierbinnen veel meer te vertellen hebben. Duijvestein is van mening dat er veel meer zeggenschap moet zijn over de eigen woonsituatie. “Het is raar dat je je als politicus moet verantwoorden, maar dat publieke organisaties als woningcorporaties steeds geslotener worden bestuurd als een bedrijf. Zo worden huurders steeds vaker als ‘klanten’ gezien. Dat is een kwalijke zaak.” De PvdA Katwijk kan zich hier in vinden en vindt dat ook de komende jaren de bewoners van Katwijk meer in hun recht moeten staan.26

Comments

comments

DELEN