De PvdA vindt dat Katwijk ‘ja’ moet zeggen tegen de komst van een permanent AZC voor 600 personen. Dit permanent AZC komt in plaats van de huidige gezinslocatie en de tijdelijke opvanglocatie, die nu samen ruim 1100 mensen opvangen.

Oorspronkelijk was met het COA afgesproken dat deze locaties zouden sluiten. De PvdA Katwijk vindt dat we onze ogen niet mogen sluiten voor de realiteit. De grote stroom vluchtelingen vraagt van ons om humaan te zijn en mensen die uit een oorlogsgebied komen op te vangen. Dit kan in Katwijk.

Al sinds 2008 worden in Katwijk asielzoekers opgevangen. We hebben een tijdelijke opvanglocatie voor ruim 600 mensen. Deze mensen wachten op een beslissing op hun asielaanvraag. Als die positief is, verhuizen ze naar een woning, ergens in Nederland. Als de beslissing negatief is, gaan ze naar een uitzetlocatie. Katwijk heeft sinds 2011 ook zo’n uitzetlocatie voor ongeveer 500 mensen: mannen, vrouwen en kinderen. Deze bewoners wachten op uitzetting uit ons land.

Ruim zeven jaar wonen er dus al honderden mensen uit veel landen en met verschillende religies en culturen in onze gemeente. Dit heeft niet geleid tot problemen in het AZC of in de Katwijkse samenleving. En dat terwijl de gezinnen weinig privacy hebben en in beperkte ruimte wonen. Het kan dus gewoon.

Nu is het tijd om de knoop door te hakken en te kiezen voor een permanent AZC op de huidige locatie. De PvdA heeft daarbij wel een voorkeur voor de opvang van gezinnen. De bestaande voorzieningen zijn namelijk gericht op gezinnen en naar onze mening sluit dit beter aan bij de Katwijkse samenleving.

Wij sluiten niet onze ogen voor de zorgen die er ook in Katwijk zijn.
De huisvesting van asielzoekers die in Nederland mogen blijven legt een grote druk op de voorraad betaalbare huurwoningen.
Huisvesting mag niet ten koste gaan van Katwijkers die op een woning wachten.
Gelukkig zijn er landelijk afspraken gemaakt die het mogelijk maken om alternatieve huisvesting te realiseren in leegstaande kantoorgebouwen en op bedrijfsterreinen.
Hiermee zal een van de grootste zorgen kunnen worden weggenomen.
Met een permanent AZC zal het aantal asielzoekers dat in Katwijk wordt opgevangen gehalveerd.
Met de verbetering van de huisvesting in het AZC zullen ook voor de bewoners de leefomstandigheden verbeteren.

Alle reden dus voor de PvdA Katwijk om ‘ja ‘te zeggen tegen een permanent AZC.

Nelly Smits
Fractie PvdA