KATWIJK – Het Q-team adviseert de gemeente Katwijk om de initiatieven De Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0, Bijenstal, Tiny house, Dune Valley Gym, Energie-objecten, Innovatieve stadslandbouw en Kleine Duinvallei een plek te geven in Duinvallei.

“Namens het hele Q-team kan ik zeggen dat we het leuk en interessant vonden om een bijdrage te leveren aan dit unieke project. Het enthousiasme van de initiatiefnemers werkte aanstekelijk. Wij waren ook verheugd over de grote belangstelling tijdens de twee bewoners bijeenkomsten en de energie die dit opleverde. Wij wensen de initiatiefnemers en de gemeente veel succes met het vervolgtraject. Samen van idee tot realisatie! Het kan in Duinvallei in Katwijk”, aldus Kees de Vreugd, voorzitter Q-team. Het is nu aan het college om een besluit te nemen.

Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al ruim 10 jaar braak en dat zal waarschijnlijk de komende 10 jaar ook zo blijven. Heel jammer want de ruimte die er nu nog braak en rommelig bij ligt biedt mooie kansen. De gemeente Katwijk heeft met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen van Katwijk opgeroepen om met initiatieven te komen.

Uniek participatietraject
Wie Duinvallei wil gebruiken kan zelf aan de slag. Zolang het initiatief maar toegevoegde waarde oplevert voor Katwijk en in het bijzonder voor de Zanderij. Er is een Q-team ingesteld om het college te adviseren over de tijdelijke invulling van Duinvallei. Daarmee heeft het college de besluitvorming losgelaten. Wel zijn vooraf door het college met instemming van de raad ‘kaders & spelregels’ vastgesteld voor de beoordeling. Het college heeft van tevoren ook besloten dat zij het advies van het Q-team in principe overneemt, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen.

Q-team
Het Q-team bestond uit 7 vertegenwoordigers uit de Katwijkse gemeenschap. Elk lid vertegenwoordigde een groep, organisatie of thema uit de samenleving: bewoners van de Zanderij, wijkraad Katwijk aan den Rijn, scholen, natuur- en milieuorganisaties, het verenigingsleven, het maatschappelijk sociaal veld en ondernemers. “Vanuit de bewoners van de Zanderij hadden zich 10 kandidaten aangemeld, zij hebben zelf uit hun midden een vertegenwoordiger gekozen. Ik ben tenslotte als onafhankelijke voorzitter aan het team toegevoegd”, aldus Kees de Vreugd.

Veel verschillende initiatieven
Op 31 januari waren ruim 120 initiatieven ingediend via de website www.initiatievenduinvallei.nl. Kees van de Vreugd, voorzitter Q-team: “De veelheid en diversiteit aan ideeën en initiatieven hebben ons positief verrast. In maart hebben zo’n 30 initiatiefnemers met veel enthousiasme hun ideeën aan elkaar gepresenteerd. Hierna heeft men met volle overgave de schouders eronder gezet en zijn ze aan de slag gegaan met het opstellen van hun businessplannen”.

Vervolgproces
De eerste fase is afgerond, de samenstelling van de initiatieven is bekend. De volgende stap is de realisatie van de ideeën. Met het aanbieden van het Q-team advies is de rol van het team beëindigd. Om de vaart in het traject te houden adviseert het Q-team onder andere om: op zo kort mogelijke termijn samen met de initiatiefnemers een inrichtingsplan te maken en ook omwonenden daarbij te betrekken, om vooraf te bepalen hoe de kwaliteit van initiatieven gewaarborgd kan worden, na te denken over het beheer van het gebied (inclusief veiligheid en toezicht) en daarover harde afspraken te maken met de initiatiefnemers.

Comments

comments

DELEN