Het Q-team dat de initiatieven uit de samenleving voor de invulling van de Duinvallei gaat beoordelen, is compleet en kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan.

Tot en met 31 januari kan iedereen een initiatief indienen voor de tijdelijke invulling van Duinvallei. Daarna selecteert, bekijkt en beoordeelt het Q-team de initiatieven die aan alle voorwaarden voldoen. Het team adviseert in april het college van B&W over de tijdelijke invulling van Duinvallei. Het college neemt dit advies in principe over, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen.

Vertegenwoordigers uit Katwijkse gemeenschap
Het Q-team bestaat uit vertegenwoordigers uit de Katwijkse gemeenschap. Elk lid vertegenwoordigt een groep of organisatie uit de samenleving: bewoners van de Zanderij, wijkraad Katwijk aan den Rijn, scholen, natuur- en milieuorganisaties, het verenigingsleven, het maatschappelijk sociaal veld en ondernemers. De gemeente heeft de afzonderlijke organisaties benaderd met de vraag wie die organisatie(s) zou kunnen vertegenwoordigen in het Q-team. De bewoners van de Zanderij zijn per brief benaderd. De 10 bewoners die zich hadden aangemeld hebben uit hun midden zelf de vertegenwoordiger gekozen. Omdat het onwenselijk is dat één van de vertegenwoordigers tegelijkertijd ook de vergaderingen zou leiden, is een onafhankelijke voorzitter aan het team toegevoegd. Het Q-team kan voor ondersteuning een beroep doen op het gemeentelijk projectteam.

Leden Q-team
Kees de Vreugd – onafhankelijk voorzitter
Mathijs van der Plas – bewoners Zanderij
Huig van Duijvenvoorde – wijkraad Katwijk a/d Rijn
Moos van Braxhoofden – scholen
Rien Nagtegaal – natuur- en milieu organisaties
Ruud van Rijn – verenigingsleven
Gwen Spies – maatschappelijk sociaal veld
André van der Bos – ondernemers

De vertegenwoordiger zit weliswaar namens de achterban in het Q-team, maar het Q-team wil nadrukkelijk als collectief te werk gaan. De vertegenwoordigers zitten dus niet in het Q-team om de plannen van de eigen achterban te verdedigen.

Werkwijze
In februari worden alle initiatieven die voldoen aan de kaders en spelregels geselecteerd. In maart gaan deze initiatiefnemers tijdens een werksessie samen aan de slag om waar mogelijk de initiatieven nog concreter te maken en te verrijken, bijvoorbeeld door te zoeken naar combinaties die elkaar versterken. Het Q-team selecteert de initiatieven die zoveel mogelijk toegevoegde maatschappelijke, fysieke en economische waarde voor Katwijk en omgeving hebben. Nog voor de zomer stelt het Q-team een advies op voor het college van B&W over de tijdelijke invulling van Duinvallei.

Indienen kan tot en met 31 januari
In Duinvallei is letterlijk ruimte voor jouw initiatief. De gemeente stelt het terrein beschikbaar. De initiatiefnemers moeten wel zelf een plan maken voor de uitvoering en financiering van hun idee. Dat kan ook samen met andere initiatiefnemers. Een unieke kans om jouw droom waar te maken. De gemeente Katwijk zoekt enthousiaste ondernemers, verenigingen, instellingen of bewoners. Wie ziet kansen voor tijdelijk gebruik van Duinvallei? Wie wil die kansen oppakken en realiseren? Ga naar de website www.initiatiefduinvallei.nl en vul het inschrijfformulier in. Dat kan nog t/m 31 januari. Bij de spelregels staat waar een initiatief aan moet voldoen. Zoek je anderen om samen een idee uit te werken? Plaats dan een oproep op onze Facebookpagina www.facebook.com/initiatiefduinvallei/.

Foto: Initiatief Duinvallei via Facebook