In een tweetal personeelsbijeenkomsten heeft de raad van commissarissen van Omroep West gisteren en vandaag uitleg gegeven over de beloning van directeur Gerard Milo. Dit naar aanleiding van commotie ontstaan na publicatie daarover in verschillende media.

De raad betreurt het feit dat veel ophef is ontstaan door een artikel dat in de eerste plaats  gebaseerd is op een wederrechtelijk verkregen document, waarbij ten onrechte het beeld is ontstaan dat Milo een salarisverhoging zou hebben ontvangen.

Uiteraard begrijpt de raad dat de suggestie van salarisverhoging in een tijd van bezuinigingen bij medewerkers van de omroep, maar ook bij kijkers en luisteraars tot veel onbegrip en boze reacties leidt.

Als gevolg van de nieuwe regelgeving over topinkomens (WNT)  zag de raad zich in 2015 genoodzaakt de bestaande arbeidsovereenkomst uit 2007 met de heer Milo te herzien door het  prestatie-afhankelijke variabele inkomensdeel om te zetten in een belaste vaste vergoeding van ongeveer dezelfde omvang.

Ook in de berichtgeving rond een over 2013 uitbetaalde bonus aan de heer Milo terwijl de omroep dat jaar verlies maakte, is gebaseerd op onvolledige informatie.  Een korting van 1,5 miljoen euro door de provincie Zuid-Holland op de beschikbare subsidie dwong de omroep in 2013 tot forse ingrepen. Op voorstel van de heer Milo is toen door de raad besloten, hangende een juridische procedure, om  750 duidend euro van die bezuinigingen via het eigen vermogen op te vangen, om zo te voorkomen dat er zwaar in redactie en redactionele taken zou moeten worden gesneden. Dit strategisch gekozen verlies is uiteindelijk beperkt gebleven tot  € 330.000.

De raad heeft de discussies met de medewerkers op prijs gesteld. Zij heeft vertrouwen in de veerkracht en professionaliteit van de omroep.  Komende dagen en weken zal de raad van commissarissen, samen met directie en ondernemingsraad  aan de slag gaan en verder gevolg geven aan de gevoerde gesprekken.

Comments

comments

DELEN