KATWIJK – De gemeenteraad wil dat de administratielast voor vrijwilligers, die evenementen organiseren, wordt verminderd.

Op initiatief van het CDA hield de raad op 23 maart een avond over het Rode Loperbeleid, waarin een groot aantal organisatoren van evenementen kwam vertellen wat zij van dit beleid vond.

Belangrijkste uitkomst was dat organisatoren nog altijd een lastendruk ervaren bij het aanvragen van een vergunning. Er is grote behoefte aan vermindering van het papierwerk en aan digitalisering van het proces.

Vaker alleen meldingsplicht voor evenementen
In de raad van 30 maart stemde de raad ermee in dat voor zo’n 35 evenementen met een laag risico de meerjarenvergunning wordt vervangen door een jaarlijkse melding. CDA-fractievoorzitter Jonathan Weegink diende een motie in, die het College vraagt om te bekijken of een groter aantal evenementen een meldingsplicht kan krijgen in plaats van een vergunning. Ook wordt gevraagd om samen met organisatoren een methode uit te werken, waarbij de administratieve last bij de jaarlijkse vergunningaanvraag zo laag mogelijk is. De motie werd unaniem door de raad aangenomen. Op 9 mei gaat het College in overleg met organisatoren, waarna de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over de uitkomsten.

Comments

comments

DELEN