Op 22 februari hebben vier inwoners van Katwijk een inleidend verzoek voor een referendum bij de raad ingediend. De gegevens van de initiatiefnemers en de ingeleverde ondersteuningsverklaringen zijn onderzocht en akkoord bevonden. De conclusie van de externe deskundige aan de raad is om een definitief verzoek toe te laten. De raad behandelt het inleidende verzoek op 29 februari.

Voldoende ondersteuning
Sinds 1 februari is het houden van een referendum in Katwijk mogelijk. Een referendum is een volksraadpleging over een ontwerp raadsbesluit. Het is een advies van burgers en niet bindend. Het inleidende verzoek is de eerste stap naar een referendum. Hiervoor zijn 300 geldige ondersteuningsverklaringen nodig. Er zijn 1426 ondersteuningsverklaringen ingeleverd. Na een toetsing van 350 verklaringen is gebleken dat 20 verklaringen niet geldig zijn. Minstens 330 verklaringen zijn wel geldig, waarmee het vereiste minimum is bereikt.

Advies om door te gaan met de referendumprocedure
De heer Van Holsteijn, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en lid van diverse referendumcommissies, heeft een advies gegeven over het voldoen van het referendumverzoek aan de voorwaarden die in de referendumverordening staan. Hij concludeert dat het ontwerp raadsbesluit over uitbreiding parkeerregulering niet valt onder de uitzonderingen. Hij ziet geen redenen om het inleidende verzoek af te wijzen. Hij adviseert toelating tot de volgende fase van het referendumproces: een definitief verzoek, waarvoor duizend ondersteuningen nodig zijn.

Zijn advies is zwaarwegend, maar de raad maakt op 29 februari zelf een afweging of er wel of niet een definitief verzoek voor een referendum kan komen.

Bron: Gemeente Katwijk