Het bestuur van RTV Katwijk heeft middels een brief gereageerd op het vertrek van enkele medewerkers bij de lokale omroep voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Bestuursvoorzitter Willem Meijvogel heeft de brief verstuurd naar de gemeenteraad van Katwijk en het college.

Dit naar aanleiding van een brief die politiek verslaggever Caroline van Egmond stuurde naar de gemeente over haar vertrek.

“Er is commotie ontstaan rond het vertrek van enkele vrijwillige medewerkers van de RTV
Katwijk. Hierbij is met name het vertrek van Carolien van Egmond (politiek redacteur/presentatie) en Gijsbert Schrijvers (hoofdredactie TV) door andere media opgepikt
en op de voor hen kenmerkende wijze belicht.

Wij hebben als bestuur er behoefte aan om het e.e.a. nader toe te lichten. Het is u denk ik
genoegzaam bekend, dat onze organisatie van oudsher grotendeels is gestoeld op
vrijwilligerswerk. Het huidig aantal van 120 medewerkers zorgt voor het mediaproduct van
RTV Katwijk. Logischerwijze (werkkring/studie etc.) komt het daarvoor veel op de avonduren
aan en wordt soms de werkdruk op grond van deskundigheid en ervaring soms te veel bij
enkelen neergelegd. Dit is ook een herkenbaar afbreukrisico. Maar het uitgangspunt blijft, dat
er altijd kwaliteit en objectiviteit moet worden nagestreefd. En dat brengt op de werkvloer
soms spanningen met zich mee. Dit heeft de Hoofdredacteur TV aanleiding gegeven om zijn
functie als hoofdredacteur neer te leggen, waarbij hij echter wel nadrukkelijk te kennen heeft
gegeven om (gedoseerd) bij de omroep betrokken te willen blijven. Het neerleggen van de
functie van hoofdredacteur zorgde er mede voor, dat de mogelijkheden om overdag TVopnames te maken worden beperkt. In die context is het voor Carolien van Egmond in haar beleving niet meer mogelijk om verantwoorde en kwalitatieve producties te leveren en heeft zij te kennen gegeven de RTV Katwijk te verlaten. Zij heeft dit inmiddels in een separate mail aan u uitgelegd. Wij hechten er daarbij overigens wel aan om te melden, dat de door Carolien genoemde overige medewerkers reeds langere tijd niet of in mindere mate actief waren bij de omroep.

Het is aan ons als bestuur om de continuïteit van de RTV Katwijk te waarborgen. Die
verantwoordelijkheid zullen wij zoals altijd moeten waarmaken. Dit betekent, dat wij voor het maandelijks gesprek met de burgemeester inmiddels een vervanging hebben geregeld, die zeker geacht wordt om dit op een adequate wijze te doen. Verder zal de komende tijd een bredere politieke redactie vorm worden gegeven en zullen wij uiteraard de vergaderingen
van de gemeenteraad blijven uitzenden.

Voor de langere termijn zullen wij uitvoering geven aan het door ons vastgestelde
beleidsplan. Hierbij wordt ingespeeld op de actuele ontwikkelingen in het medialandschap.
Een landschap, dat snel beweegt en nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengt. Wij zijn
hierbij van vele zaken afhankelijk, zoals de gemeentelijke steun maar ook de inzet van onze
vrijwilligers. Het is des te meer een uitdaging om de lokale omroep, zoals die in Katwijk reeds dertig jaar bestaat, op een goede manier vorm te blijven geven. En dat is een uitdaging voor ons allemaal!

Willem Meijvogel
Bestuursvoorzitter RTV Katwijk

Comments

comments

DELEN

10 REACTIES

 1. ze haden de heele boel moeten laaten zoals het vroeger was ieder die een verguning had vewoon de gang laaten gaan is en was beeter een oude mb mederwerker had best naar me zin

 2. Hallo vrienden van de RTV Katwijk, laten we het netjes houden.
  Respect voor de mensen die er jarenlang veel tijd ingestoken hebben.
  Vernieuwen is goed, schoppen naar wat gaat niet doen!!

 3. Waar is die VOC-mentaliteit? Even tegenslag en gelijk de kop in de zak. De VOC was nooit zo groot geworden met zo’n instelling. Stroop de mouwen op!

 4. treurig maar misschien komt er nu eindelijk eens vernieuwing TIS NIET MEER van deze Tijd

  • Ja, Wim, je zegt het. Misschien op 15 maart. Die ouwe meuk loopt je altijd voor de voeten als je wat wilt veranderen.

   • Had jij die graag willen hebben? Sodemieter toch op! Die Carolien was niet meer van deze tijd. Ik mag hopen dat ze nu meer goede programma’s gaan maken. Dat koffie gelul en praatje met de burgemeester was toch klote!

Comments are closed.