FOTOCDA

Zes partijen hebben een gezamenlijke open brief gestuurd aan de directie van DSV. Ze vinden het niet kunnen dat hun nieuwe gebouwen geopend worden door een Tweede Kamerlid van het CDA, juist in deze verkiezingstijd.

Directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven Gerard Herbrink, heeft een andere kijk op de zaak.

Geachte heer van Tuijl, beste Matthijs,

Het doet mij deugd van je te vernemen dat jij en de medeondertekenaars van je brief, vinden dat DSV een organisatie is die goed bekend staat in Katwijk en in het land door de manier waarop zorg, wonen en welzijn gecombineerd worden. Het klopt dat DSV kijkt naar wat de Katwijkse samenleving nodig heeft en probeert ook verbindingen te leggen, ook al zijn ze, zoals jij schrijft, niet altijd even vanzelfsprekend.

Het besluit van de Katwijkse gemeenteraad uit 2013, om unaniem voor 55,5 miljoen euro garant te staan zodat DSV voor nieuwbouw van Vlietstede, Duinrand, Salem en onze nieuwe locatie Parledam is uniek en bewonderenswaardig.
Bij verschillende gelegenheden, op ons dorp maar ook tijdens bijeenkomsten in het land, prijzen wij de Katwijkse politiek voor hun inzicht en lef om de zorg voor ouderen te verbeteren. Geen loze verkiezingsbelofte, maar daadkracht en actie. Dat is het mooie van de Katwijkse samenleving.

Hervorming van de langdurige zorg
Bij de hervorming van de AWBZ heeft het kabinet Rutte besloten onderdelen van de AWBZ over te brengen naar de Zorgverzekerings wet (Zvw), de WMO en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Onder het motto alles wordt efficiënter en onder regie van de gemeenten ook nog eens goedkoper.

Door deze hervorming is het voor zorginstellingen er niet makkelijker op geworden. Voor de hervormingen maakte een zorgaanbieder afspraken met 1 partij over de hoeveelheid zorg die zij kan en mag verlenen. Doordat het nu drie geldstromen zijn geworden maakt een zorgaanbieder afspraken met drie partijen, Zorgkantoor, zorgverzekeraars en de gemeenten.

Bij de inwerkingtreding van de veranderende wetgeving blijkt al heel snel dat, met name de wet langdurige zorg een wet is met grote weeffouten. Deze weeffouten hebben vooral een negatieve uitwerking voor zorgaanbieders als DSV| verzorgd leven, voormalige verzorgingshuizen die zijn getransformeerd naar verpleeghuizen. Volgens de Wet Langdurige zorg moeten zij verpleeghuiszorg leveren maar krijgen betaald als verzorgingshuis.
Dat betekend dat DSV, vanaf de invoering van de WLz jaarlijks rond de 2 miljoen euro te weinig krijgt uit betaald. Landelijk gaat het om een bedrag rond de 700 miljoen.

Mona Keijzer
In 2014 is DSV door verschillende politieke partijen bezocht, al dan niet samen met een lid uit de tweede kamer. Zo ook door het CDA samen met Mona Keijzer.
Als enige reageerde Mona Keijzer op de door DSV geconstateerde problematiek van de financiering van intramurale zorg bij voormalig verzorgingshuizen. Er ontstaat een intensieve samenwerking met haar over dit thema.

Op haar voordracht wordt DSV uitgenodigd door de griffier van de 2e kamer, om tijdens de voorbereiding van de bespreking van de WLz door de tweede kamer, de leden van de 2e kamer in een zogenaamde ronde tafel toe te spreken over de WLz.

Nadien is er met regelmaat contact over die weeffouten in de Wet Langdurige Zorg en de negatieve bijwerking van marktwerking op tariefvorming. Dit zijn twee zeer belangrijke onderwerpen voor alle voormalige verzorgingshuizen.
In november jl heeft Mona Keijzer nog een motie ingediend over de tariefkorting door zorgverzekeraars. En in mei wordt het rapport verwacht over de financiering van intramurale zorg bij voormalig verzorgingshuizen ( functie behandeling).
De Keuze voor de eregast
In de afgelopen periode heeft DSV bij formele gelegenheden aandacht besteed aan mensen en organisaties die een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes van DSV.
Zo zijn de wethouders van Katwijk uitgenodigd voor de officiële ingebruikname van de tijdelijke huisvesting, de eerste paal van Parledam, de eerste paal van Vlietstede en de officiële opening van Vlietstede in december. Telkens hebben wij bij die gelegenheden gewezen op het inzicht van de Katwijkse politiek en lef om de zorg voor ouderen te verbeteren.

Voor de opening van Parledam is gekozen voor een andere belangrijke speler, namelijk degene die in 2014 heeft geluisterd en actief wil meewerken om de weeffouten uit de Wet Langdurige zorg op te lossen en met name voormalige verzorgingshuizen in staat stelt goede en verantwoorde zorg te leveren waar zij ook voor worden betaald.
Mede door haar motie in november is er een andere wind gaan waaien voor de langdurige zorg.

Door onder andere de inzet van Mona Keijzer ontstaat er voor de voormalige verzorgingshuizen zicht op een toekomst, waarin zij goede en verantwoorde zorg te kunnen combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Zowaar een situatie waar ook de gemeenteraad van Katwijk een groot belang heeft, gezien de eerder aangehaalde garantiestelling.

De opening
Hoewel ik van mening ben dat het niet aan (een deel) van de Katwijkse politiek is of en wie DSV vraagt voor een officiële opening, wil ik rekening houden met de gevoelens die er leven. Of wij dat gevoel delen is een andere zaak.

Zoals je eerder in je brief stelt kijkt DSV naar wat de Katwijkse samenleving nodig heeft en probeert ook verbindingen te leggen. Als blijkt dat ons handelen het tegendeel bereikt, namelijk verwijdering, zal dat reden zijn om ons nader te bezinnen.

Het openen van Parledam is een feestelijke aangelegenheid, een moment om onze zegeningen te tellen. Daar past geen polemiek in. De opening van Parledam / Parlevliet zal niet door Mona Keijzer geschieden.

Gerard Herbrink, directeur-bestuurder DSV|verzorgd leven.

Comments

comments

DELEN

3 REACTIES

  1. Misschien een idee om Staatssecretaris Van Rijn te bedanken voor het lef dat hij heeft getoond om achterstallig onderhoud te plegen op dossiers die het CDA in het verleden niet heeft durven aan te pakken!

Comments are closed.