Wij zagen de column ‘Groene maatregelen gevraagd’ op de website van RTV Katwijk. Wij kunnen ons hier niet in vinden en geven graag een reactie.

Lees ook: COLUMN: Groene maatregelen gevraagd.

Duurzaamheid staat juist hoog op de agenda bij Dunavie. Wij hebben als corporatie een maatschappelijke rol in het bijdragen van energiebesparende maatregelen in de woningbouw. Ook wij hebben doelen te behalen op het gebied van duurzaamheid. In de prestatieafspraken met gemeente Katwijk en de SHD, hebben we daar afspraken over gemaakt. Momenteel worden bijvoorbeeld 3.000 woningen verduurzaamd in het kader van ons Dunergie project. Daarnaast wordt momenteel in de Petronella van Saxenstraat gebouwd aan de eerste serie Nul-op-de-Meter (NOM) woningen.

We werken intensief en graag samen met de gemeente, ook voor de onlangs opgeleverde drie complexen aan de Hoorneslaan. We maken dus niet zelfstandig herstructurering- en nieuwbouwplannen. De uitstraling, bouwhoogte, materiaalgebruik en geveldynamiek van de drie woningblokken zijn in nauw overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente bepaald. Vervolgens heeft de stadsbouwmeester de plannen getoetst en goedgekeurd. Het plan is onlangs door de architect ingediend voor het ‘Beste gebouw van het jaar 2019’ van de Bond Nederlandse architecten (BNA). Ook hebben we de plannen vooraf met een klankbordgroep van bewoners doorgenomen. Daarbij kreeg de directe woonomgeving en het groen rond de gevels de nodige aandacht.

De drie woonblokken beschikken allen over een lift en de 87 woningen zijn gebouwd conform het Bouwbesluit. Op het dak heeft Dunavie extra zonnepanelen geplaatst. We komen daardoor onder de EPC eis van 0,4 (energielabel A++).

We willen de auteur graag uitnodigen om nogmaals het wooncomplex te bezichtigen en bepaalde zaken, zoals het bouwproces en gemaakte keuzes, toe te lichten.

Reactie
“Constantijn T. heeft met belangstelling kennisgenomen van de reactie van Dunavie. Hij heeft inmiddels vastgesteld dat bij zijn beschrijving van de nieuwe appartementen aan de Hoorneslaan en daar waar Dunavie wordt genoemd, bepaalde feiten uit het oog zijn verloren en biedt daarvoor zijn excuses aan.”