‘Recht door zee’ wordt het thema van de lokale invulling van de Week van Gebed voor de eenheid in de oecumenische viering van woord en gebed van de parochiekern H. Joannes de Doper met de Hervormde De Rank in Katwijk. Zondag 21 januari om 9.30 uur vieren in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn deze geloofsgemeenschappen samen de start van deze Week van Gebed. Dat is van oudsher al een mooie traditie in Katwijk.

In deze oecumenische viering zullen ds. Liesbeth Oort van De Rank en diaken Peter Winnubst van de parochiekern voorgaan waar de koren de Cantorij en Vocalis voor de muzikale ondersteuning zullen zorgdragen. Er is ook kinderwoorddienst voor de vier- tot twaalfjarigen. Speciale aandacht wordt er gevraagd voor de deurcollecte na afloop van de viering voor het project ‘Eenzaamheid en dementie’ van Welzijnskwartier. Meer dan van harte aanbevolen. Na afloop is er in ‘de kleine JOANNES’ gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten onder het genot van…

Week van Gebed voor de eenheid
Is deze gebedsweek nieuw? Nee, de Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim honderdvijftig jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden wordt eenheid ervaren. Tegelijk toont men verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. In 1968 ontvingen kerkelijke gemeenten en parochies over heel de wereld voor de eerste maal materiaal voor de Gebedsweek.

Thema ‘Recht door zee’
Waar gaat het over in deze starviering? Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. In Exodus 15 wordt een lied gelezen dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van deze Week van Gebed voor de eenheid in 2018. De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal.
Zondag 21 januari, gaat u dan ook mee recht door zee in deze viering? U bent van harte welkom!

Comments

comments

DELEN