Het winkellandschap verandert. Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over faillissementen van winkels of het sluiten van filialen. Wat betekent dit voor het winkelen in de Leidse regio?

En welke invloed hebben huidige en toekomstige trends op de ontwikkeling van de verschillende winkelgebieden? Om antwoord te krijgen op die vragen hebben gemeenten en ondernemers van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude het afgelopen jaar gewerkt aan een regionaal toekomstplan, Retailvisie Leidse regio 2025.

De colleges van burgemeester en wethouders van de 6 betrokken gemeenten hebben de retailvisie na inspraak nu vastgesteld. Samen met een uitvoeringsplan leggen de colleges de visie nu voor aan de gemeenteraden.

De retailvisie zet de consument centraal. Die consument winkelt voor zijn dagelijkse boodschappen (bijvoorbeeld brood en melk), gaat soms doelgerichte aankopen doen (bijvoorbeeld een bankstel of blik verf) en shopt soms recreatief (vaak modieuze producten, veelal in combinatie met bijvoorbeeld bezoek horeca of iets anders). De retailvisie roept winkelgebieden op een scherp profiel te kiezen op deze 3 koopmotieven van de consument.

Minder en sterkere winkelgebieden met een duidelijk profiel behoren tot de detailhandelsstructuur van 2025. De retailvisie heeft de afgelopen tijd ter inzage gelegen. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Zo zijn de plannen van de Winkelhof in Leiderdorp toegevoegd en is het Koopcentrum Oegstgeesterweg in Rijnsburg (gemeente Katwijk) toegevoegd aan de detailhandelsstructuur 2025. Daarmee is deze regionale structuur uitgebreid van 30 naar 31 winkelgebieden.

Het uitvoeringsplan is een uitwerking van de retailvisie op hoofdlijnen. In dit plan zijn 3 actielijnen uitgewerkt:

– Sterker maken wat sterk is.
– Mogelijkheden verkennen van het transformeren van winkelgebieden buiten de detailhandelsstructuur.
– Het verminderen van vierkante meters op woonboulevards.

Om ondernemers te helpen de 31 sterke winkelgebieden verder te versterken wordt er een retailmanager aangesteld. Deze actie wordt getrokken door de gemeente Katwijk. Voor de andere 10 gebieden gaat een transformatiemanager met betrokkenen in gesprek over de mogelijkheden. Dit pakt de gemeente Leiden op.

Om in te spelen op wat consumenten willen, vervagen de verschillen tussen winkels (detailhandel) en horeca. Winkelgebieden waar doelgericht gewinkeld wordt, bijvoorbeeld woonboulevards, krijgen mogelijkheden om hun activiteiten te verruimen, ook om leegstand te voorkomen. Hiervoor gaat een manager aan de slag onder aansturing van de gemeente Leiderdorp. De algehele coördinatie van de uitvoering gaat de gemeente Voorschoten op zich nemen. Alle acties worden lokaal in samenwerking met de gemeente uitgevoerd.

Vorig artikelWedstrijdverslag van Dijkvogels 1 – Madjoe 1
Volgend artikelAsielzoekers minder vaak de fout in