Terug naar toen en een hernieuwde kennismaking. Zo valt de reünie op Rijnmond kort samen te vatten. Ruim 700 oud-leerlingen, (oud) docenten, plus medewerkers vonden donderdagavond 19 november de weg terug naar de school aan de Louise de Colignylaan in Katwijk. Voor de meesten een gezellig samenzijn met veel oud bekenden.

De reünie gold voor de leerlingen, die voor 2005 onderwijs volgden op de vmbo-vestiging. Het programma deze avond was divers: gastlessen door oud-docenten, het gaan ervaren hoe het onderwijs nu verzorgd wordt en het kunnen nuttigen van een lekker hapje en drankje. Daarbij ontstond alom bewondering van de moderne en vakgerichte inrichting van het onderwijsgebouw. De sfeer was goed en het treffen van oud-klasgenoten en docenten van toen, leverden veel leuke verhalen en gezellige momenten op.

De locatie Rijnmond verzorgt beroepsgericht onderwijs. Midden negentiger jaren ontstond de school uit een fusie van het VBO huishoudonderwijs en de technische school. Sindsdien verzorgt de school het VMBO aan leerlingen uit de regio Katwijk, Noordwijk en Wassenaar. De dertigers, veertigers, vijftigers en een enkele zestigers die donderdag kwamen, waren niet alleen nieuwsgierig naar oude bekenden, maar vooral ook naar hoe het onderwijs vandaag de dag op Rijnmond verzorgd wordt. Veel bewondering was er voor de modern ingerichte onderwijsruimten voor Handel & Administratie, Zorg & Welzijn en Techniek. Ruimten, die veel verwantschap kennen met de werkelijkheid in het hedendaagse bedrijfsleven. Opvallend ook was dat een groot aantal oud-leerlingen inmiddels ouder is van de nieuwe generatie leerlingen.
De reünie was feitelijk een stap terug in de tijd. Herinneringen uit de schoolbanken, de gang van zaken in het gebouw en vooral ook de vele vriendschappen van toen stonden centraal. Vandaar dat de drukte zich concentreerde in de leerlingenkantine, waar ruimte was voor een gezellig samenzijn, en de klaslokalen. Onderwijsruimten, die in de loop der jaren, zo vond men, een complete gedaantewisseling ondergaan hebben.

Locatiedirecteur Frans van Efferink benadrukte dat het huidige concept uit gaat van vakgericht onderwijs. “De onderwijsruimten zijn zo ontworpen en ingericht dat het beroepsgerichte onderwijs geheel tot zijn recht komt. We werken vanuit het concept van het Vakcollege. Dat betekent dat leerlingen al snel en vooral ook praktisch in aanraking komen met de richting die hen aanspreken en waarin ze verder willen. Dat doorleren is meestal op het MBO, waar onze richtingen naadloos op aansluiten. Wat ik leuk vind is dat veel oud-leerlingen aangeven dat ze een prima tijd hadden en dat men vindt dat de school nog steeds een vriendelijke uitstraling heeft.”
Veel leerlingen van toen raakten geanimeerd in gesprek met klasgenoten en docenten. Het samen kort een lesje volgen bij een van hun oud docenten trok ook velen. Plus natuurlijk het samen op de foto gaan. Veel klassenfoto’s uit het verleden werden deze avond overgemaakt. Een leuke herinnering, die zichtbaar is op de site van de school.