De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakte woensdag 22 juli 2016 bekend dat het Provinciaal Inpassingsplan voor de RijnlandRoute onherroepelijk is. De provincie heeft op een juiste wijze 2 onderdelen van het inpassingsplan aangepast.
Gedeputeerde Vermeulen (verkeer en vervoer) is tevreden met de uitspraak van de Raad van State: “De einduitspraak van de Raad van State is een belangrijke mijlpaal voor de RijnlandRoute. Met de uitspraak is de planologische procedure van het project afgerond. Een belangrijk proces voor de realisatie van de weg is hiermee zorgvuldig en volledig doorlopen.”

In januari 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak over de RijnlandRoute. Alle beroepen tegen de Tracébesluiten en bijna alle beroepen tegen het Provinciaal Inpassingsplan werden toen ongegrond verklaard.

De provincie moest op 2 onderdelen het inpassingsplan voor de RijnlandRoute aanpassen. Het ging om de vastlegging van de locatie van de tunnelmond en een kleine wijziging op de plankaart ten behoeve van een deels te verwerven perceel aan de Vrouwenweg in Leiden. Beide wijzigingen zijn door de provincie op een juiste wijze doorgevoerd.

Het werk voor de RijnlandRoute is verdeeld in 3 contracten. Momenteel vindt de aanbesteding voor het eerste contractdeel plaats. De gunning van dit deel is voorzien voor eind 2016. De aannemer zal dan het gecontracteerde ontwerp uitwerken. De verwachting is dat medio 2017 de werkzaamheden buiten zichtbaar zullen zijn. De geplande oplevering is eind 2022. In het projectgebied vinden in 2016 voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de verwerving van gronden en het verleggen van kabels en leidingen.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De belangrijkste oost-westverbinding N206 kan de huidige en toekomstige verkeersdruk niet aan met een slechte bereikbaarheid van de regio Holland-Rijnland als gevolg. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken.

foto: bolfoto@VIA Drupsteen 2015

Comments

comments

DELEN