De Rijnlandroute gaat er definitief komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag bijna alle bezwaren ongegrond verklaard.

Die tegen het inpassingsplan ‘RijnlandRoute’ van de provincie Zuid‑Holland waren ingediend. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Veel bezwaarmakers vinden dat de keuze voor de RijnlandRoute is gebaseerd op een onjuiste probleemanalyse en twijfelen aan de verkeersprognoses. Ook zou het woon- en leefklimaat verslechteren, aldus de bezwaarmakers. De Raad van State is van oordeel dat de overheden de verschillende alternatieven zorgvuldig tegen elkaar hebben afgewogen. Op twee onderdelen moet het provinciebestuur het inpassingsplan voor de RijnlandRoute aanpassen, maar de beroepen van de overige 42 bezwaarmakers zijn ongegrond verklaard.

Met de aanleg van de RijnlandRoute willen de overheden de verkeersdoorstroming rondom Leiden en Katwijk verbeteren. Het tracé van de RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. De weg gaat met een tunnel onder de Oostvlietpolder, de Vliet en Voorschoten door. Bij Leiden wordt de weg verdiept aangelegd en aangesloten op een verbrede A44. Van daaruit volgt de RijnlandRoute het eveneens verbrede tracé van de N206 richting Katwijk.

Vorig artikelUniversiteitsdreiger krijgt 180 uur taakstraf
Volgend artikelLezing Roos van Oosten