KATWIJK – Dinsdagavond 18 april is de eerste concrete actie rondom het plan Ringpark Katwijk. Ook is er inmiddels een illustratie gemaakt.

Katwijker Jan de Lange schreef vorig jaar een ingezonden stuk dat begon met: ‘Soms ligt een oplossing zo dichtbij dat je hem wellicht niet ziet. Zo kun je jaren zonder visie op groengebied (bloemetjes aan lantarenpalen) toch straks prijzen winnen door de kans nu te grijpen: van de Zuid-duinen naar de Noordduinen door een prachtig ringpark. Dus: steeds in het groen. En dat in de steenwoestijn Katwijk!’ De eerste aankondiging van wat al snel de naam Ringpark Katwijk kreeg.’

Nu, minder dan een half jaar verder, zijn er belangrijke stappen gemaakt. De Katwijkse illustrator Bert van der Meij verbeelde het initiatief in een paginagrote illustratie die zo inspirerend was dat initiatiefnemer Jan de Lange werd uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Jacco Knape. Die bood aan het verdere proces te faciliteren, zonder zich actief met het plan te bemoeien.

De eerste actie is een eerste brainstorm op dinsdagavond 18 april in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk. Na een korte inleiding van Jan de Lange aan de hand van de nieuwste tekening van Bert van der Meij wordt aan alle aanwezigen gevraagd om ideeën om het park verder tot leven te brengen.

Afgezien van het voor de hand liggende ‘groen’-aspect is het streven om het park een sterk culturele, creatieve en educatieve functie te geven. Daarbij krijgt het park een Katwijks karakter met ‘water’ als bindend element. De recreatie in zee, de bedreiging door de zee (Februariramp 1953), het rivierwater, de duinwaterwinning (rol van Watertoren en de meertjes), water voor groen en groei (teelt van wortels, natuur), de visserij (leven en voedsel uit de zee), en meer. Zowel de rol van de Romeinen als Duitsers komen aan bod.

De met prijzen bekroonde ‘Dijk-in-Duin’ duinstrook langs de Boulevard is een belangrijk onderdeel van het Ring Park. Een Katwijks park met internationale allure en dat allemaal verbonden door kunst uit Katwijk.

Iedereen is welkom op de brainstorm op dinsdag 18 april. Iedereen komt aan het woord, ieder idee wordt genoteerd en zo mogelijk ter plekke door Bert van der Meij geschetst.

Comments

comments

DELEN