De ChristenUnie in Katwijk wil de komende maanden de fiets in het zonnetje zetten. We verzamelen ideeën om het fietsen in en om Katwijk aantrekkelijker te maken en doen een beroep op iedereen die daaraan een bijdrage wil leveren. Reacties op de website www.christenuniekatwijk.nl en naar info@christenuniekatwijk.nl worden verzameld, maar u kunt de ChristenUnie ook op straat verwachten met de vraag wat u denkt over “fietsen in Katwijk”.
Fietsen is gezond, goed voor het milieu en het draagt bij aan vermindering van het autoverkeer. Allemaal doelen die passen bij de inzet van de ChristenUnie en die veel inwoners zullen aanspreken. Daarom ruim baan voor de fietsers in de hele gemeente Katwijk. Heel wat inwoners en bezoekers maken al gebruik van de fiets. Wij willen het fietsen nog meer stimuleren en aantrekkelijk maken.
De fietspaden en de routes naar school, sport, winkels en werk moeten veilig en comfortabel zijn. Er verandert momenteel nogal wat in het wegbeeld voor het langzame verkeer. Fietsers van verschillende leeftijden, met verschillende snelheden en heel verschillende fietsverschijningen (elektrische fietsen, bakfietsen, ligfietsen enz.) komen samen op fietsroutes die daar lang niet altijd op berekend zijn. Ook scootmobielen, brommers en scooters horen in dit beeld thuis.
Dat alles kan niet zonder gevolgen blijven voor de breedte en het wegdek van de fietspaden. Ook vlotte en veilige oversteekplaatsen vragen aandacht die past bij het veranderde verkeersbeeld en de ambitie om nog meer gebruik te maken van de fiets.
Katwijk heeft belang bij een fijnmazig fietsnetwerk met goede aansluiting op regionale knooppunten. Aansluiting op regionale fietsroutes (Leiden, Den Haag, Bollenstreek), recreatieve routes en de voorzieningen voor fietsparkeren mogen daarom niet op het lijstje ontbreken van onderwerpen die de ChristenUnie graag met inwoners en organisaties in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wil bespreken.
Ook de plannen voor optimale fietsverbindingen rondom het nieuwe R-net en de aansluiting van de fiets op het openbaar vervoer zijn nog in uitwerking en daarmee te beïnvloeden.
De gemeente Katwijk heeft een Uitvoeringsplan Fiets wat dateert uit 2011. De ChristenUnie vindt nu het moment om het fietsbeleid bij de tijd te brengen.
Wij willen daar graag uw mening en ideeën bij betrekken. Vrijdag en zaterdag zijn raadsleden van de ChristenUnie te vinden op diverse plaatsen in de dorpen van onze gemeente. Mocht u ze mislopen dan kunt u uw reactie sturen naar info@christenuniekatwijk.nl

Vorig artikelDe kiemkracht van GB’s groene ideeën
Volgend artikelLeegstaande barakken blijven onderhouden