In september opende ’s Heeren Loo twee gezinshuizen aan de Schoolstraat in Katwijk, die een veilige thuishaven bieden voor kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking tot en met 23 jaar.

Pieter van Hulst en zijn vrouw en Sjoukje Klinkenberg runnen als gezinshuisouder de twee huizen aan de Schoolstraat. De gezinshuisouder neemt de rol van de ouders over en biedt de kinderen die hier wonen een vertrouwde woonomgeving in een kleinschalige, persoonlijke setting. Een manier van leven noemt Sjoukje Klinkenberg haar werk als gezinshuisouder.

Ouders zijn onmisbaar
“Kinderen wonen natuurlijk het liefst thuis bij hun ouders, maar soms gaat dit niet langer”, vertelt Sjoukje. “In zo’n geval kan een gezinshuis een thuis bieden. Wij nemen het kind op als gezinslid en bieden een warm en liefdevol thuis.” Veel gezinshuisouders werkten eerder als persoonlijk begeleider op een woonlocatie van ’s Heeren Loo. Met deze achtergrond nemen zij een schat aan ervaring mee, waardoor ze, naast het bieden van een fijne woonplek, de kinderen kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van hun talenten. Volgens Sjoukje blijft de rol van de ouders onmisbaar en blijven zij betrokken bij belangrijke keuzes in de opvoeding.

Geborgen omgeving belangrijk
’s Heeren Loo vindt het belangrijk om jonge kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking een geborgen omgeving te bieden. Daarom zijn er gezinshuizen. De gezinshuisouders geven vertrouwen en helpen bij de ontwikkeling van een basisgevoel van veiligheid. De zorgorganisatie had al vier gezinshuizen in Katwijk. Met de opening van de twee nieuwe gezinshuizen in de Schoolstraat komt het totaal in het dorp op zes. Meer informatie over de gezinshuizen is te vinden op www.sheerenloo.nl/gemeenten/katwijk. Ouders die interesse hebben of informatie willen ontvangen, kunnen bellen met 088 – 03 63 030.

nieuwe-gezinshuizen-in-katwijk