Hoe gaat de tijdelijke inrichting van Duinvallei er straks uitzien? Met die vraag mag het Q-team straks op pad.

Op 20 september heeft het college de spelregels, het afwegingskader en proces vastgesteld. Binnen de spelregels en kaders is veel mogelijk. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “De gemeente legt het initiatief voor de tijdelijke invulling helemaal bij bewoners, bedrijven en instellingen. Wij bieden alleen ondersteuning. Dit is de hoogste vorm van participatie”. Eind oktober start de campagne om initiatiefnemers te werven.

Toekomstige ambassadeurs van de Duinvallei
De komende weken worden ambassadeurs gezocht en een Q-team (kwaliteitsteam) samengesteld. De toekomstige ambassadeurs van Duinvallei zijn Katwijkers met een groot netwerk die actief op zoek gaan naar mensen met ideeën voor initiatieven. Zij stimuleren initiatiefnemers om hun ideeën ook werkelijk in te dienen. Wanneer alle initiatieven zijn verzameld, is het Q-team aan zet. De leden van deze selectiecommissie vertegenwoordigen samen de bewoners uit de Zanderij, de scholen, natuur en milieu organisaties, het verenigingsleven, het maatschappelijk sociale veld en de ondernemers.

Ruimte voor initiatieven
In het gebied kan veel. Er zijn slechts enkele ruimtelijke reserveringen gemaakt voor functies waarvan al min of meer vaststaat dat ze in het gebied komen, zoals de 55 woningen die Campri bouwt om de woonwijk Zanderij-Westerbaan af te ronden, een tijdelijke oplossing voor de (vrije) HOV busbaan (noord-zuid), inclusief een halte ter hoogte van de Molentuinweg en een (tijdelijke) busbaan Zanderij-Molentuinweg.

Selectie
De selectiecommissie bekijkt en beoordeelt de initiatieven met behulp van een afwegingskader. Gekeken wordt naar de sociaal-maatschappelijke, economische en fysieke toegevoegde waarde. Afwegingen zijn bijvoorbeeld: Wat draagt het initiatief bij aan de verbinding van Katwijk? Klopt de financiële onderbouwing? Is het een duurzaam initiatief?

Breed draagvlak
De gekozen initiatieven legt het Q-team in een advies voor aan het college. Wethouder Van der Bent: “Dit advies zal door het college overgenomen worden. Want de selectie komt tot stand na zorgvuldige afweging en met een breed draagvlak onder vertegenwoordigers vanuit de hele gemeenschap. Bij de tijdelijke invulling van Duinvallei gaan we samen van idee tot realisatie”.

Comments

comments

DELEN