De visserijsector staat voor grote uitdagingen en wordt hard getroffen door hoge brandstofprijzen. Bij het jaarlijkse overleg van de Vereniging van Schippers-Eigenaren deze maand schoof wethouder Jacco Knape (Economie) aan om over die uitdagingen te praten. Samen met de vissers werd gesproken over de huidige stand van zaken binnen de sector en de toekomst van de visserij.

Afgelopen jaar is er door de overheid een saneringsregeling vastgesteld voor ondernemers die geen toekomst meer zien in de visserij. Binnen het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) spreekt wethouder Knape met allerlei gemeenten en visserijorganisaties. Het BPV werkt aan een gezamenlijk plan voor een duurzame toekomst van de visserij en daarin is de Katwijkse inbreng van groot belang.

Wethouder Jacco Knape: “Ik ben blij dat de meeste kotters van Katwijkse vissers blijven varen en dus geen gebruik maken van de saneringsregeling. De visserij betekent veel voor de identiteit van ons vissersdorp. Het is belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over eventuele maatregelen die nodig zijn voor een toekomstbestendige sector en steun bij bijvoorbeeld het verduurzamen van de kotters. We blijven als gemeente en vereniging hierover graag met elkaar in gesprek.”

Binnen het BPV is eerder onderzoek gedaan naar de toekomst van de sector. Daaruit kwamen verschillende aanbevelingen. Deze zijn afgelopen jaar door middel van een Almanak aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema. De minister heeft aangegeven dat er geld beschikbaar is voor innovaties binnen de sector. Om de visserij te ondersteunen in de transitie naar een toekomstbestendige duurzame en economisch rendabele vloot is tot 2030 in totaal € 444 miljoen van het Rijk beschikbaar. Dat liet de Tweede Kamer vorig jaar weten. Dit is onder meer bedoeld voor investeringen en innovaties op het gebied van duurzame visserijtechnieken, moderne en schone motoren en hulp aan ketenbedrijven, zoals visafslagen. Vissers die zijn getroffen door de sterk gestegen bedrijfskosten kunnen een beroep doen op een speciale financiële tegemoetkoming van de Rijksoverheid.

De gemeente en de vissers blijven graag met elkaar in gesprek zodat we samen werken aan een toekomstbestendige visserij in Katwijk.