Het wordt weer natter, het wordt weer kouder, dus wordt het gladder op straat. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de grillen van het weer is nogal wat voorbereiding nodig.

Elk jaar staat een groep medewerkers van de gemeente Katwijk van begin november tot eind maart klaar om gladheid te bestrijden. De strooiroutes zijn in kaart gebracht, het strooimaterieel is getest, de zoutloodsen liggen vol met wegenzout en de recente ontwikkelingen en ervaringen van het voorgaande jaar staan in het uitvoeringsplan. Hoewel de gemeente ernaar streeft de wegen zo begaanbaar mogelijk te houden, kunnen niet alle wegen of fietspaden gladvrij gehouden worden.

De strooidienst maakt gebruik van strooiroutes waarbij de eerste aandacht uitgaat naar de belangrijkste doorgaande wegen en fietspaden, de zogenaamde hoofdroutes. Daarnaast hebben locaties als gebieden rondom verzorgingstehuizen, winkelcentra, scholen en toegangswegen naar bushaltes prioriteit.

Maar, zo zegt gemeente Katwijk, samen bereiken we meer. Als iedereen de stoep vóór de eigen woning sneeuw- en ijsvrij houdt, of die van uw buurvrouw die wat minder goed ter been is, blijven woonwijken beter begaanbaar voor voetgangers. Strooizout is verkrijgbaar bij de meeste bouwmarkten. Zo komt Katwijk gezamenlijk op een veilige manier de winter door.