KATWIJK – Donderdag 13 juli zetten burgemeester Visser van de gemeente Katwijk, teamchef Peter Koot van politie Katwijk, Jan van der Gugten van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (SBB) en Aron Haasnoot van Huschka Beveiligers een handtekening onder het convenant dat de samenwerking en informatie-uitwisseling regelt tussen politie, beveiliger en de SBB. Deze samenwerking is gericht op het optimaliseren van de beveiliging voor de bedrijventerreinen `t Heen en Klei Oost.

Burgemeester Visser: “ik ben onder de indruk van de bestaande relaties. Alleen door intensieve samenwerking van ondernemers, gemeente en politie is het mogelijk overlast, vandalisme en criminaliteit sneller en adequater aan te pakken en de omgeving daadwerkelijk veiliger te maken. Dat lijkt me hier door de goede onderlinge samenwerking geen probleem.”

Het convenant is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de gemeente Katwijk. Door goede samenwerking, uitwisselen van informatie en afstemmen van onderlinge procedures kan de beveiliging naar een hoger niveau worden getild. Teamchef Peter Koot: “De collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen functioneert goed. Er is dagelijks contact tussen beveiliging en politie. Men weet elkaar snel te vinden en betrekt elkaar bij incidenten.”

Het convenant is een neerslag van de afgesproken samenwerking die tevens getoetst is aan de huidige privacywetgeving. Het gaat om verplichtende afspraken, waardoor de partijen op elkaar kunnen rekenen. “Een prima aanpak om de veiligheid en daarmee de kwaliteit van de bedrijventerreinen te bevorderen,” benadrukt parkmanager Ada Moesbergen. Veel van de uitvoerende zaken verlopen via het parkmanagement. Ook Henk Oostingh, voorzitter van de Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost zegt blij te zijn met de afspraken en de inzet van de politie en beveiliger. “Die beveiliging wordt steeds meer een activiteit waarvan de uitwerking loopt via het parkmanagement. Het SBB en de belangenvereniging werken hierbij uitstekend samen.”

Comments

comments

DELEN