KATWIJK – Op 31 oktober heeft het college ingestemd met het starten van de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan voor het eerste deel van de verlenging van de Westerbaan. Dit bestemmingsplan legt de ruimtelijke inpassing van het doortrekken van de Westerbaan als 30 km/uur route vanaf de rotonde Parnassia naar de Koningin Julianalaan vast.

Het doortrekken van de Westerbaan is een eerste stap in de uiteindelijke verlenging van de Westerbaan naar de Boslaan. Dit is een lang gekoesterde wens van de gemeente voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente en de leefbaarheid in de wijk Zanderij.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘We hebben met elkaar heel hard gewerkt om de verlenging van de Westerbaan voor elkaar te krijgen. De onzekere situatie met het gebruik van de Cantineweg is hiermee opgelost, en de ontsluiting van de Zanderij is hiermee definitief geregeld. Een enorme stap in de goede richting!’

Plan
Het nieuwe wegdeel gaat het huidige gebruik van de Cantineweg als tijdelijke route voor doorgaand verkeer vervangen. De Cantineweg blijft bestaan als toegangsweg voor de scouting en als fietsverbinding. Het inpassingsplan voor het nieuwe wegdeel is in overleg met een klankbordgroep opgesteld. In deze groep zitten onder andere vertegenwoordigers uit de omgeving, de wijkraad, de Fietsersbond en VVN.

De Westerbaan wordt vanaf de rotonde Parnassia doorgetrokken naar de Kon. Julianalaan; de Zilverschoon sluit via een rotonde aan op deze nieuwe weg. Het wegdeel loopt door de huidige speeltuin, die verplaatst wordt naar Duinvallei. Het ontwerp is zo vormgegeven dat de nieuwe wegverbinding zonder grote aanpassingen getransformeerd kan worden naar een 50 km/uur-weg, wanneer de complete verlenging naar de Boslaan in de toekomst mogelijk wordt.

Ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 10 november tot en met 21 december ter inzage.

Comments

comments

DELEN