Stichting Seniorenbelangen Kat-Rijn is nog steeds springlevend. In het gebouw De Coligny wordt nog steeds gedanst, geschilderd, gezongen en geklaverjast.

De stichting kan nog leden gebruiken voor de verschillende activiteiten van de stichting.

Vol activiteitenprogramma
Neem het bridgen op maandag- en vrijdagmiddag, Line Dance op dinsdagochtend en woensdagmiddag en bewegen voor ouderen op dinsdagmiddag. Ook heeft Kat-Rijn drie groepen schilderen, op maandag-, dinsdag en woensdagochtend en wordt er op donderdagmiddag geklaverjast en gepokerd. Op maandag- en op donderdagochtend is er yoga, er is een mannenkoor en een vrouwenkoor op dinsdagmiddag; beide koren vragen speciaal om leden.

aanmelden als lid of vrijwilliger

Voor al deze activiteiten hebben we vrijwilligers nodig om koffie te schenken en voor hand- en spandiensten. Aanmelden om lid of vrijwilliger te worden dan kunt u zich laten informeren bij mevr. G. Pieterse, Ankerplaats 49 in Katwijk of via 071-4072585. Daarnaast kunt u ook gewoon langskomen bij Kat-Rijn aan de Louise de Colignylaan 7.

Foto: Kat-Rijn