Ingezonden: SGP.

Wie kent er niet iemand, of heeft zelfs iemand in huis van bijna 30 die druk op zoek is naar een huis, maar die niet kan bemachtigen? Er is een schreeuwende behoefte aan betaalbare huizen voor onze startende jongeren. De huizen op Valkenhorst laten nog even op zich wachten, dus als we toch nog in Katwijk woningen willen bouwen moeten we dat binnen de bestaande wijken proberen te doen. De vrije grond hiervoor is echter schaars, Katwijk is al behoorlijk volgebouwd. Wat ook belangrijk is, is dat we onze gemeente leefbaar moeten houden, met ruimte voor groen, speelplaatsjes en recreatie.

Als SGP maken we ons sterk voor betaalbare huizen, met extra oog voor onze eigen jongeren. Dit betekent dat we ruimte moeten creëren binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn. Een van de beperkingen om woningen te bouwen is het te kort aan ruimte voor parkeerplaatsen. Als we daar een oplossing voor vinden, kunnen we meer huizen bouwen. Op dit moment loopt er een discussie in de gemeenteraad om tot een oplossing te komen door dit parkeren (beter) te reguleren. Parkeerregulering is één van de knoppen waar aan gedraaid kan worden voor het verminderen van dit probleem.

Het ‘probleem’ is dat we voor elk huis wat gebouwd wordt, voldoende parkeerplekken gerealiseerd moeten worden. Door te parkeren op eigen grond bij je huis of in een parkeergarage, vervalt deze verplichting. Maar u begrijpt dat daardoor de huizen erg duur worden en dus geen betaalbare woning. Door bijvoorbeeld de nieuw te bouwen huizen maximaal één parkeervergunning te verlenen, beperken we de impact in de wijk wat betreft extra auto’s. Auto’s zonder vergunning worden daarmee buiten de wijk gehouden. In de praktijk zullen dan eigenlijk alleen de auto’s van de bewoners van de wijk in de straat staan. Inwoners die nu al in de wijk wonen krijgen twee vergunningen en een bezoekregeling.

Natuurlijk is parkeerregulering een lastig onderwerp. Daarom zal de SGP vragen aan de gemeente om met u als inwoner in gesprek te gaan over hoe we dit reguleren het beste kunnen aanpakken met elkaar. Ook is het van groot belang dat de winkelcentra, ondernemers en andere voorzieningen (zoals een dokter en de apotheek) goed toegankelijk blijven. Dit kan bijvoorbeeld door de eerste twee uur daar gratis te parkeren.

Met al deze voorwaarden gaat het college wat de SGP betreft aan de slag om zo met een uitgewerkt plan te komen waarin ook de mening va inwoners en ondernemers in verwerkt is. Dat plan wordt dan weer besproken in de gemeenteraad, om te controleren of al deze zaken goed zijn verwerkt. Dit alles met als doel: betaalbare woningen voor onze jongeren!