KATWIJK – Bij de beantwoording begin januari op vragen van de SGP over het strooibeleid bij begrafenissen, bleef onduidelijk of het college daadwerkelijk stappen wilde zetten om ook routes van begrafenissen in het bestaande beleid op te geven. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de SGP nadere vragen gesteld.

Afgelopen week heeft het college geantwoord dat er momenteel aan wordt gedacht om naar aanleiding van de komende jaarlijkse evaluatie gladheidsbestrijding“het op verzoek bestrijden van de gladheid op routes van begrafenissen toe te voegen aan het rijtje secundaire prioriteiten”. Ook wel genoemd de “hotspots”. Dit zal dan nadrukkelijk worden opgenomen in het meerjarige beleidsplan gladheidsbestrijding en tevens in het jaarlijkse uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. Dat betekent dat de routes van begrafenissen in hetzelfde rijtje worden opgenomen als bijvoorbeeld busroutes, rondom gemeentehuis, bejaardenhuizen, scholen etc.

Tot op heden werden in dit rijtje alleen de toegangsweg naar de begraafplaats zelf vermeld. Nadrukkelijk wordt wel aangegeven dat dit niet betekent dat in alle gevallen aan verzoeken hiervoor kan worden voldaan. In de uitvoering blijft het bestrijden van gladheid altijd maatwerk. Het bestrijden van gladheid op routes van begrafenissen zal zich wel beperken tot wegen en fietspaden. Het bestrijden van trottoirs en bijvoorbeeld de voetpaden op begraafplaatsen maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke gladheidsbestrijding. Desgevraagd wordt door Dirk Remmelzwaal van de SGP aangegeven dat deze beperking begrijpelijk is. Het gaat om de openbare ruimte en uiteraard zullen steeds keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten gesteld. De SGP is echter nadrukkelijk blij met de positieve insteek van het college. Ook het feit dat steeds wordt gezocht naar maatwerk wordt positief ontvangen. Soms kan het voorkomen dat inzet van de gebruikelijke gladheidsbestrijding geen effect heeft, doordat bijvoorbeeld de onderlaag al te hard is doordat er niet preventief is gestrooid.

Dan is het van belang hier goed en tijdig over te communiceren en in overleg met de betrokkenen te zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld haalbare alternatieve routes. De SGP heeft uit de nadere informatie de conclusie getrokken dat zowel het college als de gemeentelijke organisatie zich maximaal zullen inzetten om gevaarlijke situaties te voorkomen en zijn blij met het voornemen de routes van begrafenissen nadrukkelijk in het beleid op te nemen.

Comments

comments

DELEN